NRK Meny
Normal

Nytt håp for nevrokirurgisk

Helse Vest skal behandle et kompromissforslag som gir nevrokirurgisk avdeling på Stavanger Universitetssjukehus nytt håp.

Styremøte i Helse Vest
Foto: Ståle Frafjord / NRK

Forslaget ble fremmet på det ekstraordinære styremøtet i dag av styremedlem Helge Espelid. Forslaget skal nå utredes videre.

Hovedtrekkene i forslaget er at det skal åpnes for hjernekirurgiske operasjoner på sykehuset i Stavanger og at Universitetssjukehuset også skal ha rekrutterings- og arbeidsgiveransvar for nevrokirurger i eget foretak.

Forslaget skal være drøftet blant flere av styremedlemmene i Helse Vest, men ble ikke behandlet i det ekstraordinære styremøte i dag. Helge Espelid vil ikke kommentere hvor mange og hvem av styremedlemmene han har diskutert forslaget med før det ble fremsatt.

Forslaget innebærer at det skal utarbeides en ny samarbeidsavtale mellom Helse Bergen og Helse Stavanger.

Avtaleforslaget

Følgende punkt skal inngå i avtalen:

  • Det skal være et nært og gjensidig faglig samarbeid mellom de to nevrokirurgiske avdelingene gjennom felles retningslinjer, prosedyrer, rutiner og evaluering. Haukeland. Universitetssjukehus skal ha hovedansvar for dette.
  • Alle barn med nevrokirurgiske problemstillinger behandles foreløpig i Bergen.
  • All Parkinsonkirurgi skal utføres ved Haukeland
  • Det skal foretas hjerneoperasjoner i Stavanger i et begrenset omfang. Kvalitetssikringen legges til Bergen.
  • Det skal utveksles personell mellom avdelingene. Det omfatter både spesialister og leger under spesialisering.
  • Arbeidet med samarbeidsavtalen skal forankres i toppledelsen i helseforetakene.
  • Den etablerte oppgavefordelingen videreføres inntil den nye avtalen trer i kraft.
  • Ordningen skal evalueres etter ett år.
  • Helse Stavanger skal ha rekrutterings- og og arbeidsgiveransvaret for nevrokirurger i eget foretak.

Ekstraordinært

Det var styremedlem Ellen Solheim som hadde bedt om et ekstraordinært styremøte i Helse Vest. Bakgrunnen er flere episoder der det er stilt spørsmål om det finnes tilfredstillende nevrokirurgisk beredskap på SUS, slik Helse Vest har lovet.

Solheim innledet på møtet med å vise til flere alvorlige tilfeller  der konsekvensen kan ha vært dødsfall som følge av et manglende tilbud i Stavanger.

Dramatisk

- Vi har behov for et godt tilbud både i Bergen og Stavanger Situasjonen er dramatisk etter siste styremøte. Styreleder og administrerende direktør har uttalt seg forskjellig. Noen sier situasjonen er kaotisk, sa Solheim i sin innledning.

Solheim sa at det er dette som er grunnlaget for at hun har bedt om ekstraordinært styremøte.

- Jeg er urolig. Vi må ha informasjon direkte i styret, ikke gjennom media. Er beredskapen forsvarlig? spurte Solheim på møtet og viste til en rekke konkrete eksempler der pasienter kunne ha vært behandlet i Stavanger.

Slo tilbake

Fagdirektør Odd Søreide i Hele Vest slo kraftig tilbake. 

Han mener situasjonen på sykehuset i dag er tilfredsstillende.

- Vaktdekningen er også på plass, med unntak av en helg i januar. Vi regner med at den er i orden når den tid kommer, sa Søreide.

Deretter gikk han til frontalangrep på mye av det som har vært skrevet om saken etter sist styremøte.

- Dette handler også om bruk av virkemidler: Feilinformasjon er gitt pasienter. Man bruker bevisst pårørende og pasienter på en måte som ikke ivaretar pasientens ønsker og behov, sa Søreide.

Tragisk

Han viste blant annet til et konkret dødsfall hvor det er sagt og skrevet at dette skjedde på grunnlag av manglende beredskap i Stavanger. Søreide tok spesielt for seg et oppslag og et intervju med en assistentlege i Rogalands Avis.

- Denne saken er under granskning av helsetilsynet, men den ene legen som er brukt i media mener seg feilsitert og har beklaget dette. Den faglige ledelsen i Stavanger stiller seg ikke bak disse oppslagene. Det gjør vondt når en ung, uerfaren assistentlege blir brukt på denne måte. Hun er  lokket ut på ville veier og det er en tragedie for en ung lege i starten av sin karriere å bli utsatt for dette.