Nytt storfunn forlenger levetiden på Gullfaks-feltet betraktelig

Statoil og partner Petoro har påvist betydelige tilleggsressurser i Gullfaks-lisensen i Nordsjøen utenfor Bergen. Nå satser Statoil på å holde produksjonen oppe i flere år etter 2030.

Gullfaks C

Gullfaks C-plattformen.

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro

– Dette er veldig positvt for aktiviteten ved kontoret vårt på Sandsli i Bergen. Vi er allerede på en avtagende produksjonskurve for Gullfaks, men nå vil den kunne svinge opp igjen, sier Ola Anders Skauby i Statoil.

Foreløpige anslag viser at de nye utvinnbare ressursene som er funnet er på omtrent 40-150 millioner fat oljeekvivalenter, men det er knyttet stor usikkerhet til estimatet.

– Dette betyr at vi nå vil ha en høyere aktivitet ved Gullfaks både i sjøen og på land i en lengre periode enn det vi først hadde sett for oss. Vi hadde sett for oss at Gullfaksfeltet ville produsere olje til 2030, men da med en avtagende aktivitet. Nå ser vi at vi vil kunne opprettholde et langt høyere aktivitetsnivå i en lengre periode og høyst sannsynlkuig vil holde produksjonen i gang lengre enn til 2030, sier han.

– Revitaliserer norsk sokkel

Statoil eier 70 prosent av Gullfaks-feltet, og Petoro eier 30 prosent. Statoil er operatør på feltet.

– Funnet gir nye volumer som raskt kan gi produksjon av høy verdi og gir nye lovende perspektiver for feltet og installasjonene. Dette er et resultat av Statoils strategi for revitalisering av norsk sokkel, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i en pressemelding fra selskapet.

Gullfaks ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen og ble satt i produksjon 22. desember 1986. Feltet er bygd ut med tre faste installasjoner og har produsert mer enn 2,4 milliarder fat olje og 56 milliarder sm3 gass.

Gullfaks A

Gullfaks-feltet ligger i Nordsjøen utenfor Bergen.

Foto: Grafikk: NRK