Nytt avslag for Neda (12)

Utlendingsnemnda har gitt Neda Ibrahim (12) og hennes familie et nytt avslag.

Neda og familien

Familien Ibrahim i Jordan. Bildet er tatt denne høsten etter at familien ble sendt ut av Norge i sommer.

Foto: Nina Bull-Jørgensen

Til tross for barnas sterke tilknytning, helseproblemer og at det samlede hensyn til barnas beste tilsier at det gis en oppholdstillatelse (...), er det UNES vurdering at de innvandringsregulerende hensyn veier tyngde i denne saken.

Utlendingsnemnda (UNE), 2. desember 2013
Aina Basilier Vaage

Aina Basilier Vaage.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– De er knust, og har vanskelig for å uttrykke hvordan de opplever det, sier familiens advokat, Arild Humlen, til NRK.

Han har mandag ettermiddag gitt familien beskjed om avslaget.

– De som kjenner familien, og har vært involvert i saken, er satt ut. Dette er helt forferdelig. Det er feil, det er rett og slett feil i beskrivelsene UNE kommer med, sier Aina Basilier Vaage.

Hun er psykiater, og har hatt kontakt med Neda og familien i tiden de var i Norge.

– Familien er sjokkert og fortvilet

– Det er noe uventet, og innholdsmessig sett, uakseptabelt, mener Humlen.

Neda Ibrahim (12) og familien hennes ble sendt til Jordan i juni, etter å ha bodd ti år i Sandnes i Rogaland. Mandag fattet Utlendingsnemnda (UNE) vedtak i saken, etter at Oslo tingrett 8. november opphevet det forrige vedtaket fra nemnda.

Dermed måtte UNE treffe et nytt vedtak. Det ble negavtivt for familien. Konklusjonen forbauser advokaten.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Advokat Arild Humlen sier familien til Neda Ibrahim ble sjokkert og fortvilet over at UNE på ny har avslått søknaden deres om oppholdstillatelse.

VIEDO: Avokat Arild Humlen ble intervjuet på NRK1 mandag ettermiddag.

– Det er vanlig at forvaltningsorganer retter seg etter de konklusjonene domstolene fatter. Likevel gjør UNE dette. Familien er sjokkert, fortvilet og oppløst. Det rammer dem med stor kraft etter å ha vunnet saken i tingretten, sier Humlen.

– Har tilsidesatt barnekonvensjonen

Familien oppga at de var statsløse palestinere da de kom til Norge høsten 2003, men de er jordanske statsborgere. Familien fikk endelig avslag på asylsøknaden sin i 2006. De har siden søkt om omgjøring av asylavslaget fem ganger.

UNE peker på den uheldige signaleffekt som ville ligge i om en treneringsstrategi som forestått av foreldrene i saken her skulle lede frem til en tillatelse. Signaleffekten ville lett medføre at andre barn bringes inn i tilsvarende, langvarige og belastende situasjoner, noe som klart ikke ville være til disse barns beste.

Utlendingsnemnda (UNE), 2. desember 2013
Arild Humlen

Arild Humlen.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Begrunnelsen går på tvers av hva den medisinske ekspertisen har redegjort for når det gjelder barnas helsetilstand. Noe annet er når de hevder at helsesituasjoner som oppstår som følge av asylsøkersituasjonen i Norge, ikke skal tillegges særlig vekt, har de tilsidesatt barnekonvensjonens verdigrunnlag, og Stortingets klare føringer for lengeværende barn, sier advokat Humlen.

– Innvandringsregulerende hensyn trumfer alt

– UNE har ikke tatt stilling til hvordan situasjonen i Jordan er, mener Basilier Vaage.

– Det de har tatt hensyn til, er at innvandringsregulerende hensyn trumfer alt. Uavhengig av barn. Disse fine ordene om tilknytning til riket og barns helsetilstand, altså humanitære forhold, er ikke lagt til grunn, sier hun.

Direktør i UNE, Ingunn-Sofie Aursnes, sier til NTB at barnas tilknytning til Norge, helseforhold, omsorgssituasjon og returforutsetninger inngår i vurderingene UNE nå har gjort.

Oppga falsk identitet

– Selv om barnas tilknytning gjennom langvarig opphold og det samlede hensyn til barnas beste tilsier at det gis en oppholdstillatelse, har UNE kommer til at de innvandringsregulerende hensynene veier tyngre i denne saken, sier UNE-direktøren.

De innvandringsregulerende hensynene handler blant annet om at foreldrene oppga falsk identitet da de kom til Norge og at de holdt fast ved disse identitetene i mer enn ni år, legger Aursnes til.

– Familiens identitet ble først endelig avklart da foreldrenes pass ble oppdaget under politiets ransaking i mars nå i år. I avhør etter ransakingen erkjente foreldrene at de er jordanske statsborgere. Dersom foreldrene hadde oppgitt riktig identitet da de kom til Norge, ville de ikke fått oppholdt seg her i alle disse årene, sier UNE-direktøren.