NRK Meny
Normal

Vil røske opp i universitetsfinansiering

«Nye» universiteter får mindre støtte enn de «gamle». Nå vil Høyre fra fylkene med de nye universitetene fordele universitetspengene på nytt.

– Det var lenge sånn at Stavanger, Bodø og Agder jobbet for å bli godkjent som universiteter, og da de ble det fikk de tittelen, men ikke pengene. Vi ønsker å utjevne det, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland.

Han representerer Rogaland på Stortinget, og sammen med partifeller fra Agder og Nordland jobber han nå for at Norges ferskeste universiteter får like mye som de «gamle».

– Urettferdig system

Universitetene i Agder, Nordland og Rogaland blir i dag finansiert på samme måte som da de var høyskoler. Dette betyr at det kan bli mindre tid til forskning ved de «nye» enn ved de «gamle».

Sveinung Stensland, Høyre

Sveinung Stensland i Rogaland Høyre vil jevne ut finansieringen av universitetene.

Foto: John Petter Hernes

– Vi ser at kvaliteten på blant annet UiS er økende, de har god forskning og mye forskning. Det er ingenting på kvaliteten som tilsier at de skal ha dårligere uttelling. Så vi synes det er en viss grad av urettferdighet i systemet, sier Stensland.

Men om fylkeslagene fra de «nye» universitetsfylkene får gjennomslag i Høyre, er usikkert. Men ellers på Stortinget er flere positive til å se på finansieringen en gang til.

– Se på med nye øyne

I fjor programfestet Arbeiderpartiet at de ville gjennomgå hele finansieringsmodellen, i tillegg ble det opprettet en ekspertgruppe under forrige regjering. Men det har ikke skjedd noen endringer.

– Denne gruppa besto i stor grad av ansatte fra de gamle universitetene, og med liten påvirkning fra de nye. Nå har statsråden tatt til orde for en ny ekspertgruppe som kan se på dette med nye øyne, sier Stensland.

– Men hvis de tre «nye» universitetene skal behandles likt, hva vil det bety?

– Hvis potten blir den samme vil de gamle få mindre og de nye få mer. Det vil ikke bli lett, skal man få dette til blir vi nødt til å øke basisbevilgningene til universitetene, og det er vi i Høyre i utgangspunktet positive til.

Han mener og at måten de tre universitetene fordeler penger til forskning og undervisning på, bør være til inspirasjon for de «gamle» universitetene i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Men Stensland vil ikke at det skal bli en lokaliseringskamp.

Saken kan havne på landsmøtets bord i mai, men det er usikkert om den gjør det hvis det ikke er en stor sjanse for å få flertall.

Flere nyheter fra Rogaland