Utdanningsforbundet: Nye svømmekrav krever flere basseng

Snart skal alle fjerdeklassinger gjennom en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Men skal de greie kravene, trengs det mange flere svømmebasseng, mener Utdanningsforbundet.

Svømming elever Hana - bassenget på Øygard

Bare de færreste skoler har egne svømmebasseng. For mange fjerdeklassinger fører reisetid til at de bare får en halv time svømming i uka. Det er for lite til å oppfylle de nye krava, mener Utdanningsforbundet. Her koser elever fra Hana skole i Sandnes seg i vannet hos ungdomsskolen like ved.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Sånn som situasjonen er med antall svømmebasseng rundt omkring, blir ikke dette effektivt.

Leder i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, er krystallklar. Skal alle landets fjerdeklassinger greie kravene som fra neste år blir obligatoriske, trengs det et kjempeløft.

– Dette er en ganske krevende og ambisiøs målsetting for en niåring. Den skulle kanskje vært flytta ett hakk opp, til syvende trinn, sier Tednes-Aaserød.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Gunn Reidun Tednes-Aaserød mener svømmekravene er vel ambisiøse, men sier lærerne er superklare til å ta fatt.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Hun understreker at lærerne står helhjerta bak ønsket om å sikre barn skikkelig svømmeopplæring.

– Lærere jeg har snakka med, er superklare. Hvert barn og hver voksen som drukner, er en for mye.

En halv time i uka

Men lærerne kan ikke greie jobben aleine. For situasjonen når det gjelder tid i bassenget varierer svært mye fra skole til skole. Tednes-Aaserød forteller at bare noen ganske få skoler har basseng på egen skole, og de som har, må som regel dele det med naboskolene.

– Og selv om naboskolen har basseng, bruker du relativt mye tid på å forflytte elevene. Det går ut over antall minutter i bassenget. Derfor er det ganske vanlig at de bare har en halv time effektivt i bassenget, på fjerde trinn gjerne en gang i uka.

– Politikerne må handle

Skal de høye målsettingene nås, må mange krefter gå sammen – både foreldre. skole, svømmeklubb, og ikke minst politikerne, mener hun.

– De må vise vilje til å handle. Det snakkes mye og lenge om de fine bassengene de ønsker å bygge rundt omkring, men vi ser jo at når økonomien blir trangere, er det ofte det som ryker.

Må se de som sliter

Med temmelig ambisiøse krav, vil det naturlig nok også bli en del som sliter med å oppfylle dem. Tednes-Aaserød sier det blir et kjempeansvar for lærerne å se de ungene det gjelder.

– Det å se at kompisene dine får det til, at de svømmer på dypet og hopper og har det veldig gøy, gjør noe med gleden hos dem som ikke helt mestrer det. Ikke minst gjør det noe med frykten for ikke å mestre, og da er det lett å bli igjen på grunna og holde seg langs kanten.