Nye momenter i moms-saken

Regjeringen mener det har kommet nye momenter i den mye omtalte momssaken, som kan ha positiv betydning for konserthusene i Stavanger og Kristiansand. Konserthusene må betale tilbake til sammen 550 millioner kroner i momskompensasjon, og har klaget til Skattedirektoratet. En ny veileder fra EU-kommisjonen kan påvirke saken, og regjeringen har i dag sendt et brev om dette til direktoratet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.