Nye jordbruksforhandlinger

Regjeringspartiene og Venstre er enige om å sende jordbruksoppgjøret tilbake til partene med føringer om at budsjettstøtten kan økes til 625 millioner kroner. Dermed skal staten og jordbruket gå i nye forhandlinger.