Ny samlet utredning av Rv 13 skal sikre høyere prioritet

Riksvei 13 fra Strand til Røldal skal kartlegges på nytt for å se på mulige utbedringer. Vegvesenet er straks i gang med å utrede rassikringsprosjektet Årdalstunnelen.

Riksvei 13 fra Strand til Røldal skal kartlegges på nytt for å se på mulige utbedringer. Vegvesenet er straks i gang med å utrede rassikringsprosjektet Årdalstunnelen.

SE VIDEO: Statssekretær og førstekandidat for Sp, Geir Pollestad, og Svein Nybakk Nilsen i Statens vegvesen om utredningen.

Demonstrasjon for trygg Riksveg 13

Folk i Ryfylke har kjempet lenge for en tryggere vei. Etter en dødsulykke i mars 2010 møtte 400 opp til en demonstrasjon i Strand.

Foto: Zbiniew Czaplicki / NRK

Samferdselsdepartementet har bestemt at det skal lages en ny konseptutredning (KVU) for strekningen Strand til Røldal.

Her skal en vurdere veien og se på mulige tiltak. En skal blant annet se om det er grunnlag for en bro som erstatning for strekningen Hjelmeland Nesvik (Jøsenfast).

– Lovra bør være førsteprioritet

– Det betyr at riksveg 13 blir løftet høyere opp på den politiske dagsorden når nye transportplaner skal utarbeides i årene framover, sier statssekretær og førstekandidat for Rogaland Senterparti, Geir Pollestad.

– Førsteprioritert bør være Lovra i Suldal, og nummer to bør være Årdalstunnelen, sier Pollestad.

– Skal Ryfast bli et prosjekt som hele Ryfylke har nytte av må vi ha flere prosjekt innover. Årdalstunnelen, som vil korte inn avstanden med 7–8 kilometer, er et viktig prosjekt som vi må fremgang på. Vi må også ha rassikring i Suldal og andre steder på strekningen, sier han.

I gang med planlegging

Ifølge Vegvesenet blir ny Årdalstunnel ikke stort dyrere enn alternativet med kort tunnel.

– Vi satser på å få Årdalstunnelen inn som rassikringsprosjekt i løpet av en tiårsperiode. Vi i Vegvesenet begynner med planlegginen nå, sier Svein Nybakk Nilsen i Statens vegvesen.

Prislappen på Årdalstunnelen er 699 millioner, mens prislappen på alternativet med kort tunnel er 655 millioner.