Ny svømmeprøve presser fram tidligere opplæring

Neste skoleår skal alle elever på fjerde trinn testes i bassenget. For at elevene skal nå målene, råder Norges Svømmeforbund skolene til å starte bassengundervisningen på første trinn.

Svømmeundervisning Sandnes

Å dykke etter ting på bunnen er en av tingene barna i Sandnes lærer i bassenget.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi har jobba lenge med å få nye svømmekrav på plass. Nå har vi konkrete mål for hva en 10-åring skal kunne, sier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i svømmeopplæring i Norges Svømmeforbund.

Fra neste skoleår skal elevene ved fjerde trinn i hele landet ha en obligatorisk ferdighetsprøve.

For at elever skal nå målene må opplæringen i bassenget starte alt i første klasse, mener Svømmeforbundet.

– Da er det lettere å kartlegge hvilke ferdigheter hver enkelt elev har og hva de mangler. Skolen må ha god nok tid til å lære elevene de ferdighetene som trengs for å nå målene, sier Kjensli.

Svømming elever Hana - bassenget på Øygard

Halvparten av alle 10-åringer klarer ikke svømme 200 meter. Nå skal alle elever ha svømmeprøve i fjerde trinn.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Elev: – Kanskje blitt litt stressa?

Per i dag er det store forskjeller for hvordan skolene selv organiserer svømmeundervisningen i løpet av de sju årene på barnetrinnet. Ved Hana skole i Sandnes låner de bassenget på ungdomsskolen like ved. Femte trinn har svømmeundervisning en time per uke. Det hadde de også i tredje trinn.

– Den svømmeprøven hadde vært vanskelig å klare for alle. Kanskje halvparten i fjerde trinn kan klare den? lurer Sverre Helland (11).

Han liker å svømme, men er egentlig litt glad for at klassen ikke trengte å ta denne testen i fjor.

– Kanskje jeg hadde blitt litt stressa? Og kjent på følelsen av at jeg ikke hadde så lyst å gjøre det? sier han.

Flere kan trenge spesialundervisning

Jan Kjensli, Norges svømmeforbund

Det er satt av 25 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehagen. – Viktig å starte så tidlig som mulig, sier Jan Kjensli i Norges Svømmeforbund.

Foto: Norges Svømmeforbund

– De fleste liker svømmetimer. Jeg er spent på hvordan det blir når det blir større press i dette faget. Det viktigste for dem som strever, er å kjenne seg trygg i vannet, sier svømmelærer ved skolen, Gry Wittenberg.

Halvparten av alle 10-åringer klarer ikke svømme 200 meter, viser en undersøkelse fra 2013. Hva skjer hvis elevene ikke klarer kompetansemålet i svømming?

– Det vil jo være samme krav til å nå målene i svømming, som i andre fag. Barn som sliter må kanskje få en individuell opplæringsplan (IOP), og det må settes inn tiltak for eleven, sier Kjetil Johannes Helland som også underviser i svømming for elevene i Sandnes.

Foreldre mer på banen

Det er få elever som får tilrettelagt spesialundervisning i svømming i dag, men dette kan nå endre seg, frykter Svømmeforbundet.

– Kompetansemålene har vært mindre konkrete, og kanskje grunnen til få saker. Nå kan det bli flere saker der elever får tilrettelagt svømmeundervisning, sier Kjensli i Svømmeforbundet.

– Det blir viktig å opplyse foreldre tidlig hva som er forventa av elevene for å klare prøven etter fjerde trinn. Foreldrene blir også viktige her, sier Wittenberg.

Svømmeundervisning

Det er store forskjeller for hvordan hva enkelt skole organiserer svømmeundervisningen. Ved Hana skole i Sandnes er det 25 elever i bassenget, og tre svømmelærere. Klassen har svømming en time hver uke på tredje og femte trinn.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK