Ny reserveferje over Boknafjorden

Fra og med mandag settes det inn en reserveferje i sambandet Mortavika-Arsvågen. Reserveferjen skal brukes når de ordinære ferjene er ute av drift, og ordningen skal gjelde ut februar, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. Statens vegvesen er også i gang med å finne en langvarig løsning som skal gå ut 2018.