NRK Meny
Normal

Ny praksis for inndragning av bevilling

For første gang har politikerne i Stavanger gitt straffereduksjon til et utested som har brutt alkoholloven. Cementen fikk straffen halvert på grunn av formildende omstendigheter.

Cementen

Fra 1. mai holder Cementen i Vågen stengt i en uke.

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

Utestedet Cementen i Stavanger sentrum må holde stengt i en uke fra torsdag 1. mai. Siden mai i fjor har utestedet til sammen fått åtte prikker for brudd på alkoholloven. Og der var grensen nådd.

– Vi har vært opptatt av å ha en streng, men rettferdig praksis, sier gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti og medlem i skjenkeutvalget i kommunen, Cecilie Bjelland.

Cecilie Bjelland

Medlem i skjenkeutvalget Cecilie Bjelland (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

I forbindelse med stengingen av Cementen ble det oppdaget at det fram til nå ikke har vært noen praksis i kommunen på når et utested får inndratt skjenkebevillingen.

Mildere straff ved snillere forhold

– I cementensaken var vi enige i at straffen deres skulle bli inndragning på en uke, da det her var mange formildende omstendigheter som burde telle, fortsetter Bjelland.

For da skjenkekontrollørene var innom Cementen og observerte en åpenbart ruspåvirkede gjest, ga de uttrykk for at var en godkjent prioritering at vakten på dette tidspunktet valgte å sjekke opp i et annet veldig alvorlig forhold som dreide seg om narkotikahandel.

I etterkant har utestedet også økt bemanningen med en ordensvakt, og det er disse tingene Bjelland mener er formildende omstendigheter.

– Men vi syns samtidig det er viktig at vi har en fast praksis som sier når faktorer som dette skal virke inn på straffen, legger hun til.

Og dermed satt skjenkeutvalget en ny praksis i verk der formildende omstendigheter skal påvirke hvor lenge utestedet må holde stengt.

Cementen som første eksempel

John Peter Hernes

John Peter Hernes holdt seg til cola på besøk hos Hansen Hjørnet.

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

Lederen i skjenkeutvalget John Peter Hernes (H) støtter Bjellands uttalelser.

– Her dreier det seg om en vurdering av hva prikkene kommer av, og hvor alvorlige de er, sier han.

Men selv om de åtte prikkene Cementen ble tildelt er av svært alvorlig grad, var det nemlig de formildende omstendighetene i saken som gjorde at utestedet må holde stengt i en uke mindre enn normalt.

– Det er foreløpig den eneste saken der vi har noe praksis å vise til, i og med at det ikke er vist til noen annen praksis fra Rådmannens side når vi har spurt om det tidligere, sier Bjelland.

Strenge straffer

Hernes er samtidig tydelig på hvorfor brudd på reglene kan føre til negative konsekvenser for utestedene.

– Vi har mange skjenkesteder, alkohol fører til samfunnsproblemer, og det gjør at det å få lov til å servere alkohol medfører et stort ansvar. Det skal være mange kontroller, og vi skal reagere strengt hvis noen gjør noe de ikke skal gjøre.

Bjelland er enig.

– Dette er næringsvirksomhet for de utestedene det gjelder, og for de må det også være en forutsigbarhet ved at de møter en streng kommune, men også en rettferdig kommune som behandler like tilfeller likt.

Mindre alkohol, flere brudd

Hernes kan også fortelle om en paradoksal utvikling de siste årene, med mindre alkohol og flere stengte utesteder.

– I 2012, som er det siste året vi har tall for, gikk alkoholomsetningen i Stavanger ned, til tross for at antall skjenkesteder og befolkningen har økt. Det er ikke mange saker der vi må inndra skjenkebevillingen, men det er litt flere enn det som har vært i tidligere perioder.

Daglig leder på Cementen, Nils Østenfor, er imot stengingen da han synes at straffene i utelivsbransjen er altfor strenge i forhold til alle andre bransjer. Han ønsker ikke å si noe utover dette.