Normal

Gutter er «sterke», jenter er «prinsesser»

En ny studie viser at det langt ifra er kjønnsnøytralt i barnehagen. Barn blir begrensa av de ansatte, og leda over i typiske jente- og gutteleker.

Barn leker

Forskningen viser at gutter og jenter blir behandla svært ulikt i barnehagen.

Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

– Jenter som ville leke med biler og konstruksjonslek, ble spora inn på mer tradisjonell dukkelek for eksempel. Dette overraska oss mest, sier førsteamanuensis Aud Torill Meland ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Aud Toril Meland

Aud Toril Meland, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Jeanette Larsen

Hun er en av to forskere bak en studie i norske barnehager. Studenter har observert hvilke forventninger jenter og gutter møter i barnehagene.

– Mange barn prøvde selv å bryte med tradisjonelle kjønnsmønster, men ble begrensa av ansatte. Mange barn ble oppfordra til å velge tradisjonelt, forteller medforsker Elsa Kaltvedt.

Et eksempel er ei lita jente som fikk beskjeden: «Kom og vær med her, så kan vi heller perle rundt bordet her, i stedet for å hoppe på aktivitetsrommet».

Hadde forventa et annet bilde i 2017

elsa kaltvedt, uis

Elsa Kaltvedt, universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.

Et titalls barnehager danner grunnlag for forskningen. De fleste av disse i Rogaland.

– Dette gir oss et klart bilde av barnehagers praksis knytta til kjønnsrollemønster. Og vi er svært overraska over at barn fortsatt blir behandla stereotypisk i barnehagene. Vi hadde forventa at dette hadde utvikla seg mer, sier Kaltvedt.

Forskerne peker på at Norge har kommet langt knytta til holdninger rundt likestilling, selv om det fortsatt er en stor grad av segregert arbeidsmarked.

– Nå ser vi at det allerede fra barna er små kan legges føringer for jenter og gutters valg. Dette er en av konsekvensene dersom det fortsetter å være store kjønnsforskjeller i barnehagene.

Illustrasjonsfoto

Det er overraskende at vi fant så store forskjeller fra barna er så små. Og at den ulike kjønnspraksisen er så repeterende i flere barnehager, mener forskerne.

Foto: NRK

Kommentarer på utseende

Observasjonene ute i barnehagene viste at jenter ofte fikk kommentarer på at de var veldig søte og yndige. Guttene fikk høre at de var store og sterke.

– Jenter i fine kjoler kan fort få høre at de ser ut som prinsesser. Dette er jo tankevekkende, sier Meland.

I studien som også er omtalt på Forskning.no, viser det seg at guttene fikk mer respons av de voksne, samtidig som jentene måtte vente på tur og vise tålmodighet,

Forskerne mener oppmerksomhet på kjønn må være mer sentralt i utdanningen av barnehagelærerne.

– Dette er nevnt i dag, men vi se nå at det må enda mer bevissthet rundt dette. Ansatte må jobbe bevisst, både knytta til egne holdninger og inn i det pedagogiske arbeidet.