Gruppeterapi fungerer for deppa ungdom

Ny forskning viser at deprimerte ungdommer fikk langt færre symptomer etter tidlig hjelp gjennom et lavterskeltilbud i grupper.

Jeg mot meg - gruppeterapi

Fra NRK-serien «Jeg mot meg». Her snakker åtte ungdommer ut om sine ulike problemer med alt fra angst til depresjon og skam. (Arkiv)

Foto: Andris Søndrol Visdal

– Ungdommene ble mindre deprimert og fungerte bedre sosialt etter å ha vært med på denne form for gruppeterapi, forteller universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger, Margit Garvik.

Rundt en av fem ungdommer under 18 år har psykiske helseplager som påvirker hverdagslivet. Få mottar hjelp tidlig. Bruken av antidepressiver blant unge jenter har økt med 83 prosent på ti år.

– Det er bra å gi hjelp tidlig, før ungdommen eventuelt utvikler alvorlig depresjon. Lavterskeltilbud tidlig kan føre til at ungdommen fungerer bedre i hverdagen, i skolen, sosialt og i samfunnet generelt, sier Garvik.

Margit Garvik

Margit Garvik er lektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Læringsmiljøsenteret, UiS

Kurset ble prøvd ut av 77 norske ungdommer mellom 16 og 20 år. De fikk en moderat til sterk reduksjon i depressive symptomer.

– I gruppa er ungdommene sammen med andre likesinnede og kan lære av hverandre, sier hun.

Flere fortalte etterpå at de fungerte bedre sosialt, mens det er mer usikkert om gruppeterapien hadde betydning for motivasjon for skolearbeid.

Ser mot utlandet

Slike kurs i gruppe er vanlig i utlandet, men ikke særlig utbredt i Norge.

– Nei, det har ikke vært en vanlig metode her, men vi begynner å komme mer på banen nå, sier Garvik.

Hun mener det heller ikke er lett å overføre kurs fra utlandet til en norsk kontekst.

– Men forskningsprosjektet viser at denne form for gruppeterapi fungerer bra for ungdommer med mild eller moderat depresjon.

Håper på fast ungdomstilbud

Det er «Mestringskurs for ungdom – DU» som danner grunnlaget for studien. Kurset er basert på kognitiv atferdsterapi, og inneholder blant annet:

  • identifisering og endring av følelser
  • bevissthet om negative automatiske tanker og hvordan endre disse til positive
  • endre følelser ved å endre atferd
  • identifisere misoppfatninger
  • øke sosial kontakt

Nå skal det forskes mer på området, gjennom en enda større studie.

– Vi håper å få like gode resultater som denne studien viser. Håpet er jo at lavterskeltilbud i grupper for ungdom kan være et fast tilbud for dem som trenger det, sier Garvik.

Mandag 27. mars disputerer Garvik ved Universitetet i Stavanger med doktorgradsavhandlingen «Adolescent depression, school engagement and social functioning: Effects of an early group intervention.»