Ny beskjed klokka 07

Bane Nor skal ta ei avgjerd om Jærbanen skal fortsetje å vera stengd, eller om den skal opnast, klokka 07.00. Det opplyser pressevakt Harry Korslund. NSB jobbar med å få på plass bussar, som skal overta for toga på strekninga Egersund-Stavanger.