NRK Meny
Normal

NVE gir grønt lys for elektrifisering

Det endelige vedtaket om at plattformene på Utsirahøyden skal drives med strøm fra land nærmer seg. NVE råder nå departementet til å gi klarsignal.

Strøm fra Kårstø til Johan Sverdrup på Utsirahøyden

Oljefeltene Johan Sverdrup, Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg skal få kraftforsyning fra land senest innen 2022.

Foto: NRK

Stortinget er enige om at hele at hele Utsira-høyden skal dekkes av kraft fra land så raskt som mulig og senest innen åtte år, 2022.

Derfor er det nærmest en formalitet at Norges vassdrags- og energidirektorat nå melder at de stempler planene som godkjent.

NVE mener det er ledig kapasitet i dagens kraftnett til å forsyne feltene Johan Sverdrup, Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg med inntil 300 MW frå Kårstø. Etter direktoratets vurdering vil anleggene i svært liten grad påvirke miljø, samfunn og private interesser. De forusetter at utbyggerne tar hensyn til natur- og miljø under anleggsarbeidet.

Johan Sverdrup-planene presertert

I dag ble planen for produksjon, utvikling og drift (PUD) presentert i Statoils auditorium på Fornebu. De fem partnerne Statoil og partnerne Lundin Norway, Maersk Oil og Det norske oljeselskap er fortsatt uenige om hvordan milliardverdiene skal fordeles.

Sender planene videre til OED

Det skal i fase 1 legges en jordkabel frå Kårstø til Haugsneset i Tysvær kommune, lages en omformerstasjon på Haugsneset og legges sjøkablar ut til Johan Sverdrup-feltet.

Departementet foreslår videre at det samtidig gis konsesjon til noen anlegg som skal brukes i fase 2 av prosjektet fordi det lønner seg både økonomisk og miljømessig å bygge anleggene i én operasjon.

Nå er det Olje- og energidepartementet som skal føre planene videre.