NTP-FASIT KOMMER NESTE SOMMER:

– Dette er et godt faglig grunnlag. Nå starter den politiske delen av dette. Vi skal gjøre vedtak i Stortinget før sommeren 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om innspillene til Nasjonal transportplan (NTP) fra transportetatene.