Hopp til innhold

Straffes med tvangsmulkt på en halv million

Bemanningsselskapet NST i Haugesund er av Arbeidstilsynet ilagt å betale 500 000 kroner i tvangsmulkt. Dette skjer fordi selskapet ikke har etterkommet pålagte krav som går på lønn, reiseutgifter, kost og losji for sine utenlandske arbeidere.

Arbeidere fra NST-gruppen

Arbeidstilsynet har ilagt NST Baltia en halv million i tvangsmulkt for blant annet sosial dumping.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

I 2008 avdekket Arbeidstilsynet lovbrudd hos bemanningsbyrået NST i Haugesund. Da ble det blant annet oppdaget at utenlandske arbeidere tjente ned mot 4.000 kroner måneden, som vil si 27 kroner i timen.

NST hadde frist til 6. september i år på å dokumentere at de har betalt lovlig lønn til sine arbeidere. Det har de ikke gjort og nå er de ilagt en tvangsmulkt på 500 000 kroner av Arbeidstilsynet.

Registrert i Haugesund

Arbeidstilsynet mener at selskapet NTS Baltia har betalt arbeidere for dårlig, samt gitt dem for dårlige kår i Norge. Selskapet er registrert i Vilinus, Litauen, men er en del av den norske NST Gruppen, som leverer personell, tjenester og entrepriser til byggebransje, maritim- og landbasert industri, service, omsorg og privatmarked. Morsselskapet (Norwegian Service Team Industries AS) og de øvrige datterselskaper er alle registrert i Haugesund.

I perioden juli 2008 til desember 2011 ga Arbeidstilsynet NST Baltia tre pålegg om å betale minstelønn og kost og losji til arbeidere som jobbet med tre prosjekter på Haugalandet. Det gjelder bygging av Banken hotell, nå First Hotel Hendersons City i Haugesund, Etne kulturhus og Åkra ungdomsskole.

Arbeidstilsynet krevde norsk minstelønn, som på daværende tidspunkt var 149 kroner timen i byggebransjen. NST-gruppen var i tvist med Arbeidstilsynet om hvordan timelønnen til de litauiske arbeiderne skal regnes ut. Tvisten ble en rettssak som til slutt endte i høyesterett, men høyesterett forkastet anken.

– Mener kravet er umulig å oppfylle

NST sier i en kommentar til NRK at det Litauiske selskapet NST Baltija arbeider for å etterkomme Arbeidstilsynet og at de har ingen ytterligere kommentar i saken.

Singsaas i Direktoratet for Arbeidstilsynet opplyser hva NST har sagt til dem:

– De mener at vi ilegger dem et umulig forelegg å oppfylle. De vil ha mer tid til å oppfylle det. Arbeidstilsynet mener at dere har vært klart for NST i lang tid siden de skulle ha betalt allerede i 2008, sier Singsaas.

– Da vi tok en vurdering på fristutsettelsen og størrelsen mente vi at det ikke var urimelig med tanke på all tiden som har gått. Vi synes de bør være klare til å oppfylle forelegget nå i 2013, sier hun.

– Har tatt for lang tid

Nå overtar Statens innkrevingssentral.

Per Bjørn Eriksen, nestleder i LO i Nord-Rogaland er glad for den endelige beslutningen, men mener prosessen har tatt altfor lang tid.

– Det er klart at hvis dette er trenden så vil firmaer utnytte den muligheten som åpner seg, sier han.

Også Arbeidstilsynet er enige i at saken har tatt for lang tid.

– Saken ble forsinket av verftssaken, som den har hengt sammen med. Det har tatt tid å få en endelig avklaring på de delene av spørsmålet. Arbeidstilsynet er enige i at det har tatt for lang tid, men slik er det dessverre av og til, sier Singsaas.