NRK Meny
Normal

Oljeledere har tapt over 50 000 i lønn

Før nedgangen i norsk olje- og gassproduksjon satte inn i fjor sommer, lå en gjennomsnittlig mellomlederlønn på 840 500 kroner. Nå har snittlønnen sunket til 784 000 kroner, viser undersøkelse.

ONS 2014 er i gang

Lønningene til ledere i oljebransjen går kraftig ned. Bildet er tatt under den store oljemessen ONS i Stavanger i fjor.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er naturlig at dårligere tider påvirker lønnsnivået i en bransje. Likevel er det overraskende at prisfallet i fjor skulle slå så raskt og merkbart ut på lønnsslippen til mellomledere i olje-, gass- og rederinæringene, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Norsk Ledelsesbarometer 2015 viser at lederlønningene i oljesektoren i snitt har sunket med hele 6,7 prosent på ett år. Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Lederne.

Jan Olav brekke, Lederne

Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, sier det er overraskende at oljelønningene har falt så raskt.

Mindre bonus og overtid

Forskerne bak undersøkelsen mener at lønnsnedgangen blant annet skyldes at mange stillinger har blitt borte i konsulentbransjen og blant utbyggervirksomhetene. Her er lønningene jevnt over høyere enn i driftsselskapene.

– I tillegg er det rimelig å anta at lavere aktivitet og kostnadskutt har ført til avkortede bonuser og mindre overtidsbetaling. Nedgangen ga nok også svake kort i vårens lønnsforhandlinger, men nøyaktig hvordan dette slår ut vil vi først se neste år.

Det sier AFI-forsker Eivind Falkum.

Store lønnsforskjeller

Til tross for nedgangen er det fortsatt lederne i oljebransjen som tjener mest- Ledere i IKT og media har imidlertid tatt kraftig innpå og har nå en snittlønn på 774 000 kroner, mot 784 000 i oljebransjen.

Forbundsleder Brekke viser til at det er store lønnsforskjeller i oljebransjen.

– Lønnsfesten har i stor grad vært forbeholdt toppledelsen, mens trinnene under har hatt en lønnsutvikling noenlunde i takt med den man finner i andre bransjer, sier Brekke.

Statoils hovedkontor

Lederlønningen er fortsatt høyest i Rogaland. Mange av dem som trekker opp snittet jobber trolig ved Statoil sitt hovedkontor på Forus.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tjener mest i Rogaland

Selv om oljelønningene går raskt nedover, er det fortsatt lederne i Rogaland som er på lønnstoppen i Norge.

En gjennomsnittlig mellomleder i oljefylket tjener 716 000 kroner i året, mens Oslo-lederne på andreplass tjener 690 000 kroner.

Nederst på listen ligger Aust- Agder og Oppland der årslønnen til en mellom i snitt liggere like over 500 000 kroner.