Hopp til innhold

Barnerettssak i Tyrkia

I dag starter rettssaken i Tyrkia om  de to norsk/tyrkiske guttene som Stavanger kommune har omsorg for.   

Barnas biologiske foreldre begjærer omsorgsovertakelse av de to guttene.  

Barna er nå i Norge etter å ha blitt holdt i Tyrkia sammen med sine fosterforeldre i fire måneder.

I løpet av  ferien i Tyrkia, ble familien oppsøkt av guttenes biologiske foreldre, som krevde å få foreldreretten tilbake. Faren fra Tyrkia og moren fra Iran forsøkte først å bortføre guttene i mai, uten å lykkes.

Guttene fikk utreiseforbud av tyrkisk rett, men fosterforeldrene klarte til slutt å komme seg ut av landet og tilbake til  Norge. 

Rettssaken hvor de biologiske foreldrene begjærer omsorgsovertakelse starter i Tyrkia i dag. 

Stavanger kommune er kun representert ved sin tyrkiske advokat, sier Per Bergstad som er advokat for Stavanger kommune.

Barnas beste

- Vi har avgjørelse fastsatt i Høyesterett om at Stavanger kommune skal ha omsorgen for disse to guttene.  En avgjørelse som går på det motsatte, fra en tyrkisk domstol , vil ikke være i tråd med det som Stavanger kommunes barnevernstjeneste mener er til barnets beste, sier Bergstad.