Normal trafikk over Boknafjorden

Det er nå normal drift i ferjesambandet Arsvågen-Mortavika, melder Fjord1. Tidlegare søndag var det redusert kapasitet og berre to ferjer på grunn av tekniske problem.