Normal drift i Boknafjorden

Ferjeambandet Arsvågen - Mortavika er nå i normal drift, melder Fjord 1.