Hopp til innhold

Norges største byggeprosjekt: Tidligere ansatte forteller om trakassering, utfrysing og fryktkultur

Nye Stavanger universitetssjukehus styrer mot en budsjettsprekk på en halv milliard kroner. Tidligere ansatte mener dårlig ledelse og arbeidsmiljø har mye av skylden.

Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) er Norges største byggeprosjekt. Første byggetrinn skal koste 11,3 milliarder og være klart for innflytting i løpet av 2024.

Nå styrer gigantprosjektet mot en budsjettsprekk på 450 millioner kroner.

Men det er en fare for at dette bare begynnelsen. Det sier flere sentrale tidligere mellomledere på prosjektet som NRK har snakket med.

De snakker om dårlig ledelse, manglende prosjektstyring og et trakasserende arbeidsmiljø.

En tidligere prosjektleder varslet om dette sommeren 2021. Han varslet også om at det hele ville ende med store budsjettsprekker dersom det ikke ble tatt grep.

Jeg tror det vil komme mye større sprekker enn dette, sier varsleren til NRK i dag.

Mannen ble sjukemeldt etter varslingen og er i dag arbeidsledig. Han har lang fartstid fra byggebransjen og ble hyret inn for å ta seg av to store byggkontrakter på det nye sjukehuset.

Han ønsker ikke navn og bilde på trykk, men Helse Stavanger er godt kjent med varselet.

Deler av problemstillingen er også tidligere omtalt av Aftenbladet/E24.

Fikk bare lese litt

I fjor leide Helse Stavanger inn konsulentselskapet BDO til å foreta en gransking av varselet. Det hele endte med en hemmeligstemplet rapport.

NRK har klaget på hemmeligholdet, men har blitt avvist av Helse- og omsorgsdepartementet.

Heller ikke varsleren har fått lese hele rapporten. I november i fjor fikk han lov til å møte på administrerende direktør i Helse Stavanger, Helle K. Schøyen, sitt kontor og lese utvalgte passasjer fra rapporten. Han fikk ikke lov til å ta bilder.

Nye SUS

Nye Stavanger universitetssjukehus på Ullandhaug kommer til å koste minst 22,4 milliarder kroner og ha et samlet areal på over 220.000 kvadratmeter. Men det er en stor fare for at bare halve sjukehuset vil være operativt i lang tid.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Helse Stavanger sier grunnen er at det i en varslingssak kun er den eller de som varslingen retter seg mot, eller den saken direkte gjelder, som har rett til innsyn.

Varsleren sier han har en del innsikt i arbeidet med rapporten. Han har ikke tiltro til at sjukehuset og BDO i tilstrekkelig grad har gransket problemene med prosjektgjennomføringen.

Verken varsleren eller de andre ansatte som NRK har snakket med, har tro på at første byggetrinn vil stå ferdig i løpet av 2024.

– Når du jobber som prosjektleder, skal du alltid vite når et prosjekt er ferdig og hva pris det vil ende på. Her vet de ikke når de er ferdige, og de vet heller ikke hva prisen vil bli til slutt.

Hva som er galt

En viktig del av varselet er mangelfull oppfølging av kontrakter.

Varsleren fikk jobb på Nye SUS våren 2020. Grunnen til at de ville ha ham, ifølge ham selv, var at han hadde pondus og klarte å stå imot tøffe entreprenører.

Forholdet mellom byggherren Helse Stavanger og entreprenørene var preget av «snillisme», ifølge varsleren. Den ene kontrakten han fikk ansvaret for skal ha hatt flere alvorlige mangler. Dette skapte støy mellom varsleren og entreprenøren.

– Da fikk jeg beskjed av prosjektledelsen om å lempe på kravene overfor entreprenøren.

Han hevder 25 personer har sluttet eller mistet jobben på Nye SUS siden 2018. NRK har snakket med flere av dem. Alle ønsker å være anonyme. Flere beskriver et arbeidsmiljø preget av trakassering, utfrysing og fryktkultur.

Ifølge varsleren er det flere sentrale funksjoner som ikke er erstattet som følge av mannefallet. Dette dreier seg om mellomlederstillinger knyttet til blant annet kontroll.

– Hvem er det da som har påserolle i dette prosjektet? spør han.

– Alvorlig

Administrerende direktør i Helse Stavanger, Helle K. Schøyen, understreker at de tar påstandene om dårlig arbeidsmiljø og trakassering på alvor. Direktøren sier helseforetaket kjente til påstandene før BDO startet granskingen.

Helle K. Schøyen

Helle K. Schøyen, administrerende direktør i Helse Stavanger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Vi var på det tidspunktet allerede i gang med egne undersøkelser av hva misnøyen bunnet i og jobbet med tiltak. BDO-rapporten konkluderer med at ingen enkeltpersoner har brutt arbeidsmiljøloven, men at det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 4–1 og kravet om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. Summen av ulike belastninger for en andel av de ansatte og innleide, og for arbeidsmiljøet som helhet, har vært for stor. Det er alvorlig, og det må vi jobbe aktivt med å korrigere, sier hun.

Når det gjelder hvor mange som har sluttet, svarer hun følgende:

Det siste året har åtte personer sluttet i byggeprosjektet. Det er normalt i en så stor prosjektorganisasjon som dette, sier direktøren.

Schøyen kan imidlertid ikke på stående fot si om de ulike stillingene er erstattet med nye dedikerte stillinger.

– Men vi har selvsagt dekket alle funksjoner, sier hun.

Får støtte

Gruppeleder for Frp i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen, var blant politikerne som fikk tilsendt varselet sommeren 2021.

– Jeg har fryktet disse overskridelsene etter alt jeg har blitt fortalt det siste året, men det er ganske brutalt å få vite det sånn plutselig over natta hvor mye penger som har blitt brukt her, sier han.

Leif Arne Moi Nilsen

Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder for Frp i Stavanger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Moi Nilsen er spesielt bekymret for byggetrinn 2. Opprinnelig var planen at byggingen av trinn 2 skulle stå ferdig i 2030 (se fakta). Tanken var da å drive et todelt sjukehus de fem årene når bare byggetrinn 1 er ferdig.

Men nå er alt dette i det blå.

Budsjettsprekken gjør at Nye SUS risikerer å måtte bruke penger som egentlig skulle gått til egenkapital til byggetrinn 2, på å betjene kostnadsoverskridelsen. Dermed er det helt usikkert når byggingen av byggetrinn 2 kan starte.

Det er derfor en fare for at Helse Stavanger må drive et todelt sjukehus på ubestemt tid. Det er helseforetaket selv som må finansiere store deler av byggingen. Moi Nilsen mener det blir spesielt vanskelig når Helse Stavanger samtidig skal drifte et delt sjukehus.

Stavanger universitetssjukehus

Det vil trolig være sjukehusdrift på det «gamle» sjukehuset på Våland i Stavanger i mange år framover.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Jeg ser ikke hvordan de skal klare å spare inn på driften når de skal drive to sjukehus i stedet for ett.

Administrerende direktør Helle K. Schøyen har tidligere sagt til NRK at å utsette flytting kan gjøre vondt verre.

– Det kan kreve investeringer i gamle bygg som en egentlig ønsker å flytte fra. Det kan forsterke utfordringa.

Ber helseministeren rydde opp

På grunn av budsjettsprekken har flere lokalpolitikere bedt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bevilge mer penger til prosjektet, noe statsråden har avvist.

Nå er også Høyre på banen. Stortingsrepresentant Sveinung Stensland har bedt helseministeren gi en begrunnelse for kostnadsoverskridelsene.

Leif Arne Moi Nilsen mener vi først og fremst må få en gjennomgang av gigantprosjektet.

– Før vi pumper en eneste ny krone inn i prosjektet, må vi få vite følgende: Er dette prosjektet på skinner? Hva kommer byggetrinn 1 til å koste, og hva kommer byggetrinn 2 til å koste?

– En reell utfordring

– Dette er en reell utfordring, sier Helle K. Schøyen til NRK.

Helse Stavanger-direktøren erkjenner at det er mange utfordringer med byggingen av Nye SUS, men understreker at det er pandemien og krigen i Ukraina som er hovedårsakene til de mulige kostnadsoverskridelsene. Pandemien og krigen har ført til leveranseproblemer og inflasjon – som igjen gjør varer dyrere, ifølge direktøren.

Schøyen kan ikke utelukke at det vil komme flere budsjettsprekker framover.

– Vi kan lage estimater på hvor høy inflasjonen vil bli framover, men det vil være knyttet en god del usikkerhet til dette. Men det er klart: Hvis inflasjonen blir vesentlig mye høyere enn det som økonomer nasjonalt predikerer, så vil det føre til kostnadsoverskridelser fordi det ligger utenfor vår kontroll, sier hun.

– Varsleren og tidligere ansatte mener dårlig prosjektledelse også spiller en rolle?

Schøyen trekker her fram BDO-rapporten og en intern revisjon fra Deloitte. Sistnevnte ble utført på oppdrag fra Helse Vest og handlet om økonomisk styring av byggeprosjekter i Helse Vest.

Rapporten fra Deloitte konkluderte med at det var god styring av prosjektet, og BDO konkluderte med at det ikke var hold i påstandene knyttet til selve gjennomføringen av byggeprosjektet, med unntak av at det kan stilles spørsmål ved habilitet i en av fem påstander. Dette var en grundig undersøkelse som baserte seg på intervju med varsler og med dem som varsler utpekte, omvarslede og en rekke andre kilder, sier hun.

Les hele tilsvaret fra Helse Stavanger i faktaboksen under.