NRK Meny
Normal

Nordsjørittet: Treningsperiodene

Treningen er lagt opp i perioder frem mot rittet.
Dersom du skal delta i en eller flere konkurranser på sykkel, følger du programmet slavisk.

Periodene:

- Grunnperiode

o 4 – 8 uker
o Starten av treningssesongen
o 2 – 3 måneder før konkurranse
o Mye aktivitet og variert trening
o Gjerne lystbetont

- Utviklingsperiode

o 10 – 14 dager
o Fokus på høyintensiv kapasitetstrening

- Stabiliseringsperiode

o 3 – 5 uker
o Mye trening og styrkeutvikling
o Høyintensiv kapasitetstrening

- Konkurranseperiode

o Maks 4 uker
o I konkurranseperiode(n)
o Redusert treningsmengde
o Høyintensiv kapasitetstrening

Dersom du øker eller reduserer treningsmengden (antall timer), kan du hoppe fra ett nivå til ett annet slik at det passer med faktisk tidsbruk.

Vi anbefaler deg på det sterkeste at du prøver å sette opp en realistisk plan for hvor mye du kan trene slik at du kan følge treningsopplegget helt ut.

Intervalltrening

Pausene i intervalltreningen er ca 3 minutter. Hvis det føles alt for lenge, skal intensiteten litt opp, og motsatt; skulle du helst ha hatt lengre tid, senker du belastningen litt.