Nordea tror på bedre økonomi

Nordea mener at utviklingen i norsk økonomi har snudd. – Herfra går det oppover, spår Nordea i en ny makroøkonomisk rapport. Oljebremsen er ikke like sterk som før, rentenivået er på vei mot bunnpunktet, og arbeidsledigheten har nådd sin topp. Det er blant ingrediensene som gjør at Nordea-økonomene er optimistiske på vegne av den norske fastlandsøkonomien.