Nokas-prosedyrene i gang

Aktoratet har en enklere oppgave denne gang enn i Tingretten. Men fortsatt er det fire tiltalte som mener de er uskyldige.

Vitneboks
Foto: NRK

- Det blir enklere å tildele roller for hver av de tiltalte og vi kan konsentere oss om dem som ennå ikke har tilstått.

Det sier aktor Tor Christian Carlsen når prosedyrene i Nokas-saken starter i dag.

Må frikjennes for dødsfølgen

Flere forsvarere hevder at deres klienter må frikjennes for dødsfølgen siden Kjell Alrich Schumann har innrømmet at han skjøt og drepte poltimannen Arne Sigve Klungland. Dette synet deler ikke aktoratet, sier Carlsen.

- Spørsmålet om ansvaret for dødsfølgen for hver enkelt raner er ikke avhengig av om en klarer å identifisere eller ikke identifisere den som avfyrte skuddene som drepte Klungland. 

Rammes ikke av straffelovens §60a

Et annen stridstema vil være straffelovens paragraf 60a. Dette er en straffeskjerpende bestemmelse, som omhandler temaet organisert kriminell gruppe. Forsvarerne til David Toska, Ridvan Halimi, Johnny Thendrup og Ikmet Kodzadziku, mener deres klienter ikke kan rammes av denne paragrafen. Årsaken er at norske myndigheter ikke tok med §60a da de krevde de fire overnevnte utlevert fra utlandet. Også på dette punkt har aktortatet et annet syn, sier Carlsen.

- Vi mener at innefor de rammene av tiltalebeslutningen og de utleveringsbegjæringer som foreligger i saken, er det full mulighet til å stille spørsmål om bruk av denne spesialbestemmelsen i §60 a.