Nokas-aktørene roser dommeren

- Balansert og god.

Slik oppsummerte de fleste Nokas-aktørene rettsbelæringen til dommer Daniel Lunde.

Lagmann Daniel Lunde brukte en drøy time på sin rettsbelæring i dag. Her ga han juryen en kort innføring i hva som kreves for at en tiltalt skal bli kjent skyldig i en straffesak.

Både aktoratet og de fleste forsvarerne var fornøyde med dommerens siste formaninger til juryen.

- Bra om DNA

- Det var en balansert og god belæring, mener Ikmet Kodzadzikus forsvarer, Knut Smedsrud.

Kodzadziku nekter en hver tilknytning til Nokas-ranet, men er knyttet til ranslaget gjennom DNA-funn på en sigarettsneip funnet i en bil som kan ha blitt brukt i ransforberedelsene.

Og forsvarer Smedsrud trakk særlig fram det dommerne sa om vurderingen av DNA-bevis:

- Han sa at slike bevis må settes inn i en sammenheng, og han advarte mot en ukritisk vurdering av DNA. Det var helt på sin plass, sier Smedsrud.

- Objektiv og ryddig

- En ryddig og grei rettsbelæring uten noen store overraskelser, er konklusjonen til Johnny Veum, som forsvarer Johnny Thendrup.

Han reagerte ikke på at dommeren la lista svært lavt når det gjaldt å bli stilt til ansvar for drapet på Arne Sigve Klungland - noe Thendrup ikke har sagt seg skyldig i.

- Jeg syns dommeren kom med en objektiv og ryddig vurdering av dette spørsmålet, sier Veum.

Også Ellen Hollager Andenæs, som forsvarer lillebror Thomas Thendrup, var tilfreds med dommeren.

- Jeg syns det var en balansert og god belæring, sier Hollager Andenæs, som var spesielt fornøyd med at dommeren understreket at juryen må være sikre før de dømmer.

- På dette viktige temaet ga han en veldig god anvisning, mener Hollager Andenæs.

Klienten hennes nekter for å ha deltatt i Nokas-ranet.

Betew-forsvarer ikke bekymret

Metkel Betews forsvarer, Marius Dietrichson, var også fornøyd.

- Det var en ryddig, grei og oppsummerende belæring. Domemren fikk blant annet klart tilkjennegitt at man skal være sikker før man dømmer noen, sier Dietrichson.

Klienten hans hevder han deltok i Nokas-planleggingen, men trakk seg en uke før ranet. Flere kommentatorer mener likevel dommer Daniel Lunde gikk langt i å antyde at bevisene i saken knytter Betew til ranslaget - blant annet DNA-funn på toalettskålen i dekkleiligheten i Nedre Dalgate.

Det bekymrer ikke forsvarer Marius Dietrichson.

- Saken til Betew tåler en gjennomgang, og vi opplever ikke DNA-funnene på denne toalettskålen som problematiske, sier Betew-forsvareren.

Aktoratet fornøyd

Aktoratet hadde også bare godt å si om rettsbelæringen.

- Førsteinntrykket vårt er at den var dekkende og grei, sier statsadvokat Tor Christian Carlsen.

- Dommeren slo an en grunntone i bevisvurderingen på en bra måte og som er helt i tråd med hva vi mener.

- På hvilken måte?

- Det lille han sa om bevisvurdering sammenfaller med vår holdning. Han sa blant annet at juryen kan se bort fra forklaringer de ikke finner troverdige, men at de ikke kan se bort fra tekniske bevis. Han understreket også at tekniske bevis må settes inn i en sammenheng, sier statsadvokat Carlsen.

- Er du overrasket over at han giokk forholdsvis langt i å vurdere enkeltbevis?

- Litt, kanskje. Men dommeren holdt seg godt innenfor de frie rammene som gjelder for en rettsbelæring, mener Carlsen.

Meling kritisk

Akkurat det var ikke Dan Pettersens forsvarer, Brynjar Meling, enig i:

- Jeg er overrasket over hvor langt han gikk i å vurdere enkelte bevis, sier Meling - uten at han vil kommentere det ytterligere.

Den betydelige forskjellen i tiltalene mot Dan Pettersen og hans tidligere kamerat Thomas Oscar Ingebrigtsen var tema i Melings prosedyre forrige uke. Den problemstillingen avfeide dommeren i sin belæring, men antydet at straffeutmålingen åpner får å bringe disse to nærmere hverandre.

- Det lover jeg å komme tilbake til i min straffeutmålingsprosedyre, sier Meling.

- Må ikke overvurderes

Alf Henrik Christensens forsvarer, Erik Lea, var heller ikke helt tilfreds med rettsbelæringen. Men han advarte mot å legge for stor vekt på det som ble fremført i retten i dag før juryen trakk seg tilbake.

- Vi må ikke overvurdere betydningen av dette. Etter å ha sittet i retten i fire måneder og tatt del i den enorme bevisførselen i denne saken, tror jeg ikke juryen lar seg styre av en slik kort belæring, mener Erik Lea.