Hopp til innhold

Omstridt professor har fått sparken

Nils Rune Langeland har fått sparken ved Universitetet i Stavanger. Det ble avgjort på et møte fredag. – Saken blir påklaget, opplyser Langelands advokat.

UiS campus

Nils Rune Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld, opplyser til NRK at vedtaket blir påklaget til Kunnskapsdepartementet.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger (UiS) tok fredag en historisk avgjørelse: De bestemte at Nils Rune Langeland får sparken fra jobben som professor.

Det bekrefter universitetet til NRK fredag ettermiddag. Vedtaket var mot én stemme, ansattrepresentanten.

– Nå er det tre ukers klagefrist, og vedtaket vil bli påklagd til Kunnskapsdepartementet innen den fristen. Fører ikke klagen frem, så er det aktuelt å ta saken til rettsapparatet. Ettersom saken inneholder en rekke prinsipielle spørsmål, sier Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld, til NRK.

I en pressemelding på universitetets nettside vises det til statsansatteloven paragraf 26, som viser til når en statsansatt kan avskjediges.

– Stort ansvar

Stryets ansettelsesutvalg har funnet at vilkårene for avskjed av professoren er til stede, og har truffet vedtak på bakgrunn av dette, heter det i meldingen.

Nils Rune Langeland

Styret i ansettelsesutvalget ved universitetet ble enige om å sparke Nils Rune Langeland fredag formiddag.

Foto: Knut Falch / NTB scanpix

– Det ligger et veldig stort ansvar i å behandle en avskjedssak. Vi må i en slik sak være sikre på at vi har et forberedt og godt saksgrunnlag, og samtidig gjennomføre en grundig diskusjon i ansettelsesutvalg før beslutningen tas, sa rektor ved universitetet, Marit Boyesen til NRK før møtet i ansettelsesutvalget.

NRK har flere ganger prøvd å få kontakt med Boyesen etter møtet, uten hell.

– Veldig skuffet

Langeland er dermed – som vi kjenner til – den tredje norske professoren noensinne som blir avskjediget, ifølge universitets- og høgskoleavisa Khrono.

– Professor Langeland er veldig skuffet over konklusjonen i møtet. Vi er veldig uenig i at det er grunnlag for avskjed. Vi har notert oss at det er dissens i ansettelsesutvalget, sier Brygfjeld.

I sommer ble det kjent at UiS-professor, Nils Rune Langeland, hadde sendt grove seksuelle meldinger til flere kvinnelige studenter.

Disse meldingene skal imidlertid bare være en del av avskjedigelsen. Ifølge Khrono skal også interne forhold bidratt til avgjørelsen.

– Jeg har lyst til å peke på at Langeland, i sin funksjon som professor, har gjort sin jobb på en god måte. Han har et godt forhold til sine kolleger og studenter. Det er ingenting i saken som har noe med seksuell trakassering, hverken av studenter eller ansatte ved universitetet. Monsterbeskrivelsen av Langeland, som vi har vært vitne til i media, stemmer overhodet ikke med sakens realiteter, sier advokaten.

– Men meldingene er vevd inn i avskjedssaken?

– Ja, Langeland har vært nødt til å sende en pressemelding der han forklarer bakgrunnen for avskjedssaken. Der bekreftes det at en del av meldingene, som har vært gjenstand for sommerens mediestyr, er en del av avskjedsgrunnlaget, svarer Brygfjeld.

– Voldsom kampanje mot Langeland

Da saken kom opp i media, ba professoren om unnskyldning for det han hadde gjort. «Eg beklager uten atterhald meldingane. Dei var klart upassande. Eg vil understreke at ingen av meldingane blei sendt til eigne studentar. Eg tek det fulle ansvar for det eg har gjort.», skrev Langeland i en SMS til NRK.

Men dette har tydeligvis ikke spilt inn på UiS sin konklusjon i saken.

Langelands advokat mener at oppstyret i media har satt press på universitetet.

– Det er ingen tvil om at det har vært en voldsom kampanje mot Langeland i enkelte medier. Det har bidratt til å bygge opp presset rundt universitetet til å avskjedige Langeland, avslutter advokat Brygfjeld.