Ni omkom i trafikken i Rogaland

Rogaland er blant fylkene hvor det skjedde flest dødsulykker i trafikken i fjor, viser foreløpig statistikk fra Statens vegvesen. Her i fylket omkom ni personer, året før 15. I hele landet mista 106 personer livet på veiene i 2017, ifølge Vegvesenet.