NRK Meny
Normal

– Veiselskapet må være der veiene bygges

NHO Rogaland mener at ineffektive planleggingsprosesser og manglende forutsigbarhet har bidratt til at norsk veibygging har stått i stampe. Nå ønsker de å plassere det nye veiselskapet i nabofylket i sør.

E39, motorveien

Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård kan bli en realitet når regjeringen i dag trolig legger frem den nye veimeldingen. Her fra firefeltsveien sørover fra Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Regjeringen lanserte i april at et nytt, statlig veiselskap er i etableringsfasen. Selskapet får ansvaret for å bygge ut E39 mellom Kristiansand i Vest-Agder og Ålgård i Rogaland, i tillegg til flere større veiprosjekter over lengre strekninger.

Hallvard Ween

Hallvard Ween i NHO Rogaland ønsker det nye veiselskapet hjertelig velkommen. Han har tro på at det vil bidra til mer effektiv gjennomføring av samferdselsprosjeter.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Blant de andre store satsingsområdene er også nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Rogaland er positive til det nye veiselskapet. Regiondirektør Hallvard Ween mener at regjeringen nå viser evne til å tenke nye tanker om mer effektiv gjennomføring av samferdselsprosjekter.

Knytter sammen vekstområder

– I praksis vil det statlige veiselskapet sørge for at vi innen 20 år vil ha en firefelts motorvei langs hele kysten fra Stavanger til Oslo. Det knytter de mest vekstkraftige og befolkningstette områdene i Norge sammen, sier Ween.

Regjeringen gir 130 milliarder kroner til det nye veiselskapet. Det er fortsatt ikke besluttet hvor selskapet skal ha hovedsete – men det blir ikke i Oslo. Ween mener at det er viktig at selskapet må være der veiene skal bygges, og foreslår Kristiansand som en god kandidat.

– Det er lett for oss, med utgangspunkt i Rogaland, å gå inn for at det nye veiselskapet må lokaliseres i Kristiansand, sier han, og utdyper:

– Nøkkelkompetanse fra disse to prosjektene er i Kristiansandsregionen og utgjør derfor i dag et viktig kunnskapsnettverk som veiselskapet vil kunne ha stor nytte av. Sannsynligvis vil også veiselskapet være en attraktiv mulighet for sentrale personer i dette miljøet til å bygge videre på den kunnskap og erfaring som de allerede har bygd opp når det gjelder effektiv veibygging, sier Ween.