NHO Rogaland vil ha Forus under én kommune

Kommunegrensene bør endres slik at næringsområdet på Forus samles i én kommune, mener NHO Rogaland. Politikerne er ikke begeistret over forslaget.

Forus

Per i dag jobber det rundt 45.000 personer på Forus. NHO regner med en vekst på 80-90.000 arbeidsplasser i årene fremover, og mener området derfor trenger bedre forvaltning.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Om det blir Sandnes, Sola eller Stavanger er ikke viktig, men Forus bør samles under én kommune, mener NHO Rogaland. Grunnen er kraftig økning i antall arbeidsplasser fremover, ifølge regiondirektør, Svein Olav Simonsen.

NHO Rogalands direktør, Svein Olav Simonsen.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen, mener det ikke finnes argumenter for at Forus skal forbli delt mellom Stavanger, Sola og Sandnes kommune.

Foto: Øystein Ellingsen

– Økningen krever en profesjonell og helhetlig forvaltning av området. Dersom Forus legges under én kommune vil dette kunne sikre den profesjonaliteten, sier Simonsen.

Per i dag jobber rundt 45.000 personer på Forus. NHO regner med dette tallet vil øke betraktelig, og venter en vekst på 80-90.000 arbeidsplasser i årene fremover.

– Det finnes ingen saklige argumenter for at et så viktig næringsområde med et stort potensial skal være delt i tre. Prosessen rundt kommunereformen er en super mulighet til å få samlet Forus, sier Simonsen.

Kart over Forus med kommunegrenser

Per i dag er næringsområdet på Forus delt mellom Sola, Stavanger og Sandnes kommune. Politikerne er uenige i hvordan fremtidens Forus bør se ut.

Foto: NRK

Unødvendig forslag

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, er ikke enig. Han mener forslaget fra NHO er helt unødvendig.

– En plass må grensen gå. Å begynne og endre på denne fordi noen ønsker en annen forvaltning syns ikke jeg noe om, sier Wirak.

Ifølge Wirak jobbes det med en interkommunal delplan for Forus, på tvers av de tre kommunene området ligger i. Denne planen skal sikre like regler i de tre kommunene.

Jan Sigve Tjelta

Varaordføreren i Sola kommune, Jan Sigve Tjelta, mener debatten rundt kommunegrensene på Forus ble lagt død da kommunene behandlet spørsmålet om sammenslåing tidligere i år.

Foto: Svein Jacob Mathisen / NRK

– Det fungerer veldig fint slik det er i dag, men vi skal gjøre ting enda bedre, sier Wirak.

Heller ikke varaordfører i Sola kommune, Jan Sigve Tjelta, synes forslaget har grobunn. Han viser til folkeavstemningen om kommunesammenslåing som nettopp er unnagjort.

– Debatten rundt grensejustering ble lagt død da kommunestyret hadde saken om sammenslåing til behandling. Dette er egentlig en del av den samme saken, sier Tjelta.

Vil endre grensene

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, mener derimot at at forslaget fra NHO er på sin plass.

– Dette var fremme da reformen startet. Ekspertutvalget sa da at områder som Forus ikke er rasjonelle og bør gjøres noe med. Vi har for mange interkommunale samarbeid, og kan bli mer effektive ved å endre på grensene, sier Tysdal Moe.

Bjørg Tysdal Moe

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, mener det ville være fornuftig å samle Forus innenfor en kommune.

Foto: NRK

– Jeg tror det er vanskelig å få det til å skje med de avstemmingene vi har hatt, men jeg vil ikke være stolt dersom vi har de samme grensene om 50 år, sier hun.

NHO har sendt forslaget til fylkesmannen. Tysdal Moe regner med at fylkesmannen vil kommentere forslaget. Det tror ikke Tjelta og Wirak.

– Jeg tror fylkesmannen vil vurdere forslaget veldig seriøst, før det legges i skuffen, sier Wirak.