Hopp til innhold

Kvoterer inn menn til helsesykepleierstudiet

Nesten ingen menn kommer inn på helsesykepleierstudiene i Norge. Nå tar Stavanger grep, og setter av egne studieplasser kun for menn.

Sykepleier Lars Pilskog ønsker å bli helsesykepleier

SYKEPLEIER: For å studere helsesykepleie, må du først være utdannet sykepleier. Det betyr at de mennene som søker, konkurrerer mot et overveldende flertall av kvinner.

Foto: Mats Arnesen / NRK

– Vi kan lettere relatere oss til utfordringene som gutter og menn står i. Gutter åpner seg nok ikke like mye som jenter. Det er bra å få inn flere menn i yrket.

Kjetil Moseid

Kjetil Moseid er medlem av en meget eksklusiv klubb, mannlige helsesykepleiere.

Foto: Anders Haualand / NRK

Kjetil Moseid er én av 15 mannlige helsesykepleiere i Norge. Nyutdannet i Stavanger. Han tror det kan være bra for gutter å oppsøke en helsesykepleier som kjenner til hvilke utfordringer gutter kan ha.

– Mange av dem som kommer hit, ønsker hjelp med ting som jeg som mann selv har vært gjennom, sier han.

NRK har tidligere fortalt at bare én av ti gutter besøker helsestasjon for ungdom.

Universitetet i Stavanger tok ikke opp en eneste mann ved siste studieopptak. Nå har de innført en kvote for å få flere menn til yrket.

En av ti studieplasser skal gå til menn.

– Vi vil bidra til at flere menn kan bli helsesykepleiere, sier Bjørg Frøysland Oftedal ved utdanningen i Stavanger.

Bjørg Frøysland Oftedal, prodekan for utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Det er et samfunnsansvar å hjelpe flere menn inn i helsesykepleieryrket, sier prodekan for utdanning ved det helsevitenskapelige fakultetet i Stavanger, Bjørg Frøysland Oftedal.

Foto: Anders Haualand / NRK

Ti skoler i landet tilbyr helsesykepleierstudiet. Med flere hundre søkere til hver utdanningsinstitusjon, er nåløyet for å komme inn ekstremt trangt.

Etter at yrket skiftet navn fra helsesøster til helsesykepleier har antallet mannlige søkere blitt mangedoblet.

Bare det siste året har antall mannlige søkere økt kraftig. Likevel har bare halvparten av utdanningsstedene tatt opp menn.

Overveldende flertall av kvinner i yrket

– Kjønn alene skal ikke bestemme om du kommer inn på helsesykepleierutdanningen eller ikke. Det er viktig med kompetanse også, sier Ann Karin Swang i Norsk Sykepleierforbund.

Ann Karin Swang

Ann Karin Swang, leder i faggruppen for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Landsgruppen av helsesykepleiere

For å søke på helsesykepleierstudiet må man først ha fullført en vanlig sykepleierutdanning og jobbet minst ett år som sykepleier. Siden kun åtte prosent av sykepleiere er menn, konkurrerer de om studieplassene med et overveldende flertall av kvinner.

– Vi må motivere flere menn til å søke sykepleierutdanningen. Da blir det flere menn som har mulighet til å være med å konkurrere om plassene på helsesykepleierutdanningen, sier hun

Foreslår å fjerne kjønnspoeng

Universitets- og høyskolelovutvalget la i februar fram forslag til Kunnskapsdepartementet om å fjerne muligheten til å gi kjønnspoeng.

I utredningen heter det:

«Myndighetene bør ta andre målrettede grep enn å tildele tilleggspoeng for å bekjempe skjevheten i kjønnsbalansen i utdanningen så vel som i samfunnet. Utvalget foreslår at muligheten for å gi tilleggspoeng basert på kjønn fjernes i opptaksforskriften.»

Einig Henrik Asheim

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Foto: Julia Naglestad / NRK

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er usikker på om kjønnspoeng er den riktige løsningen på ujevn kjønnsbalanse i enkelte studier.

– Dette er en vanskelig diskusjon. Jeg er helt enig i at det er et problem at flere studier har en veldig overvekt av kvinner eller menn. Og at det er viktig å få en bedre kjønnsbalanse. Samtidig er spørsmålet om kjønnspoeng er det riktige virkemiddelet for å nå det målet, sier Asheim.