Nesten ingen hvitevarer og el-artikler gjenbrukes

Hvert år kvitter vi oss med rundt 150.000 tonn gamle kjøleskap, tv-er og radioer. Men bare 1,6 prosent av el-artiklene går til gjenbruk.

Gjenvinningsstasjonen på Forus

Renovasjonsselskapet IVAR har startet innsamling av gamle FM-radioer. Overingeniør Tord Tjelflaat ivrer for gjenbruk også av andre typer el-artikler. På gjenvinningsstasjonen på Forus kvitter folk seg med det de ikke har bruk for lenger.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Dette tallet er altfor lavt. Folk kvitter seg med store mengder flotte kjøleskap, komfyrer, flatskjermer, datamaskiner og radioer. Det er klart at hele eller deler av disse produktene kan gjenbrukes, sier overingeniør Tord Tjelflaat i renovasjonsselskapet IVAR i Rogaland.

I går startet IVAR innsamling av gamle FM-radioer som skal sendes utenlands. Tjelflaat ivrer for gjenbruk også av andre typer el-artikler.

– Jeg synes absolutt vi bør kunne få til en langt høyere gjenbruksandel. Gjenbruket er altfor lavt med tanke på at Norge har hatt returordning for EE-avfall helt siden 1999, sier Tjelflaat.

Han understreker at gjenbruk fører til mindre utslipp og energibruk og er langt mer miljøvennlig enn gjenvinning.

Tall fra Miljødirektoratet viser at vi i 2015 leverte inn 146.571 tonn med brukte el-artikler til butikkene og renovasjonsselskapene. Av disse artiklene gikk 2254 tonn til helt eller delvis gjenbruk, og dette gjelder først og fremst datamaskiner og mobiltelefoner. For hvitevarer og brunevarer er tallene nær null. Foreløpige tall fra 2016 viser samme tendens.

Bra for miljøet

TV på dynga

Alle kjøper ny TV, og legger den gamle her.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Her har vi en stor utfordring. Stortinget har bestemt at gjenbruk er bedre enn gjenvinning, sier fagsjef Henrik Lystad i Avfall Norge. Han håper gjenbruksandelen kan økes kraftig i tiden framover.

– Dette er bra både for miljøet og økonomien, slår Lystad fast.

Butikkene som selger el-artikler er i dag forpliktet å ta imot brukte apparat og sende disse videre til gjenvinning og gjenbruk. Tord Tjelflaat i IVAR tror ofte butikkene og produsentene ser seg best tjent med gjenvinning.

– Systemet er jo slik i dag at de som driver med denne returordningen er eid av butikkene selv. Trolig er de ikke interessert i at gamle artikler skal komme tilbake på markedet. Det gir jo mindre salg, sier Tjelflaat.

Tord Tjelflaat og Jan Arild Rasmussen

Tord Tjelflaat i IVAR og Jan Arild Rasmussen på gjenvinningsstasjonen på Forus. Tjelflaat vil at opp mot 40 prosent av el-artiklene vi kvitter oss med skal gjenbrukes.

Foto: Anders Fehn / NRK

Gjenbruk av datamaskiner

Norsirk er ett av tre selskap som samler inn og gjenvinner el-artikler i Norge. Administrerende direktør Stig Ervik er ikke enig i at de ønsker lite gjenbruk.

– Det må nesten produsentene selv svare for, men vi er absolutt interessert i mer gjenbruk.

Han forteller at de blant annet har fått til gjenbruksordninger av gamle datamaskiner i norske skoler. I fjor sørget de for at bortimot 50.000 overflødige maskiner fra norske bedrifter kom til nytte i skolen. Norsirk sørger også for at deler og komponenter fra gamle maskiner går til gjenbruk.

– Men vi har en ambisjon om mer gjenbruk framover, sier Ervik.