Nesten dobbelt så mange vil gå helse- og oppvekstfag

På fem år har antall søkere til helse- og oppvekstfag gått fra 661 til 1029. Samtidig er trenden motsatt for teknikk- og industriell produksjon.

Lærlinger, helsefag

Helsefaglærlinger på SUS. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Nyhetsspiller

Søkertallene til videregående opplæring er nå klare. Helse- og oppvekstfag er den store vinneren.

– Jeg oppfordrer kommunene til å få med seg dette. Det er ikke mange år til det vil være behov for mange flere læreplasser, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland.

Til høsten vil det komme ut rundt 100 flere elever som skal søke læreplass innen helse og oppvekst.

Årets søkertall i Rogaland viser at 1029 ungdommer har helse- og oppvekstfag som førstevalg.

Helge Eide

Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi er fornøyd med de tallene. Vi var spente på å se om tendensen opprettholdt seg. Det har den gjort, sier han.

Dermed fortsetter trenden fra i fjor da søkingen til Vg1 helse- og oppvekstfag økte med 37 prosent. I 2012 var det 661 søkere som søkte denne retningen, og siden har tallet vokst.

– Spesielt på Vestlandet så er det mange som tenker at olje- og gassektoren har vært utsatt for nedskjæringer. Da er det naturlig at ungdommen får med seg det og da vet de at det er behov innen helse og oppvekst, sier Eide.

Nedgang for teknikk og industriell produksjon

Musikk, dans og drama har også flere søkere enn i fjor. Det samme gjelder idrettsfag og naturbruk.

Søking til elektrofag går mest ned sammenlignet med fjoråret. Teknikk og industriell produksjon har nesten 50 prosent færre søkere i år enn for fire år siden, men er fortsatt det nest mest søkte yrkesfaglige utdanningsprogrammet.

Medier og kommunikasjon er det eneste studieforberedende utdanningsprogrammet som synker i popularitet.

De siste årene har yrkesfagandelen gradvis gått ned. I fjor var andelen på 51 prosent. Årets søkertall viser at tendensen fortsetter, og søkingen til Vg1 yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram er nå likt fordelt – 50 prosent på hver.

22.000 søkere

Totalt har litt over 22.000 personer søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2017/2018. Dette er en nedgang på om lag 200 fra i fjor og skyldes delvis at avgangskullet fra grunnskolen også synker.

Fylkeskommunen melder at svært mange ønsker påbygg.

Antallet søkere til Vg3 påbygg økte i fjor med 50 prosent. De høye tallene fra fjoråret holder seg, og det er registrert 700 søkere med ungdomsrett til påbygg for neste år mot 720 i fjor.

Disse skal i utgangspunktet konkurrere om 360 elevplasser. De som ikke får plass, vil få tilbud om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole.

Det er et stort framtidig behov for faglært arbeidskraft, og Rogaland er fortsatt landets største fylke målt i antall lærlinger. Det er likevel et stort potensial når det gjelder lærebedrifter.