Pålegger utestedene ordensvakt i helgene

Neste år blir det påbudt med ordensvakt på utvalgte utesteder på Haugalandet.

Indre kai Haugesund

MÅ HA VAKT: Politiet har sendt ut brev til 40 utesteder og varslet pålegg om ordensvakt. På Indre kai i Haugesund har blant annet Brasseri Brakstad fått brev.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Edgar Mannes

GJØR SOM SØR: Politistasjonssjef på Haugesund politistasjon Edgar Mannes, ønsker like regler på Haugalandet som i sørfylket.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Det går fram av et brev fra Haugesund politistasjon. 40 utesteder har mottatt brevet der politiet informerer at de i 2017 pålegger utestedene fast ordensvakt i helgene.

– Det er trygt å være på byen i Haugesund, men vi vet jo at ting kan skje på kveld- og nattetid i helgene. Ordensvakter vil kunne forbedre dette, noe de allerede gjør der de finnes, sier politistasjonssjef på Haugesund politistasjon, Edgar Mannes.

Svært kostbart

I dag er det valgfritt om utestedene vil bruke ordensvakter i helgene, og utestedene frykter det nye kravet til ordensvakter vil bli kostbart.

– Faste ordensvakter vil koste oss opp mot 300.000 kroner i året. I januar, februar og mars har vi ikke kjempehøy omsetning verken fredag eller lørdag. Da vil nesten ti prosent av omsetningen gå med til å betale for ordensvakt, sier Synnøve Haftorsen Brakstad på Brasseri Brakstad.

De holder til på Indre kai i Haugesund, og er et av utestedene som har fått varsel om pålegg. Til nå har restauranten hatt ordensvakter ved spesielle anledninger.

Ønsker like regler

Tom Landås

FIKK ØNSKET OPPFYLT: Leder i Helse- og omsorgsstyret i Haugesund kommune, Tom Landås (KrF), er glad for at politiet pålegger utesteder fast ordensvakt i helgene.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

I Sør-Rogaland er utestedene allerede pålagt ordensvakter i helgene. Politiet ønsker at de samme reglene også skal gjelde for utesteder nord for Boknafjorden.

– Det er de færreste utestedene som ikke har ordensvakt, men vi vet om den del eksempler der de ikke har fast ordning, sier Mannes som mener utestedene vil tjene på ordensvakter som skaper et tryggere uteliv.

Må leie inn eller dra på kurs

Det er Serveringsloven som gir politiet hjemmel til å pålegge utesteder ordensvakter.

Utestedene kan enten leie vakttjenester fra et vaktselskap, eller sende egne ansatte på ordensvaktkurs. Alle vakter skal så godkjennes av politiet og vil få ID-kort med politimerke. Dermed vil alle ordensvakter ha likt ID-kort.

Våren 2014 startet utelivsbransjen, politiet og politikerne i Haugesund samarbeidet «Trygt Uteliv». Tom Landås (KrF) er leder i Helse- og omsorgsstyret i Haugesund kommune, og aktiv i Trygt Uteliv-samarbeidet har lenge ønsket seg et pålegg om ordensvakter.

– Det er et krevende stoff de skjenker. Det skjer mye med folk og da lever du farlig uten ordensvakt. Det blir som å ikke bruke redningsvest. Vakten vil i mange tilfeller hindre uheldige episoder, sier Landås.

To ukers svarfrist

I brevet gis utestedene to ukers svarfrist dersom de har innsigelser. Politiet vil da gjøre en ny vurdering. Politiet får definitivt et svar fra Brakstad.

– Vi kommer til å si vår mening om pålegget, så får vi se hvordan det går, sier Brakstad.