NRK Meny
Normal

Åpen kamp om styremakt i Lyse

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, nektes plass i det nye Lyse-styret fordi politikerne i valgkomiteen vil avpolitisere styret.

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli er nektet plass i styret i Lyse fordi politikerne mener det er et ledende prinsipp at styret skal 'avpartipolitiseres'.

Foto: NRK

Valgkomiteen i Lyse nekter å etterkomme kravet fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak om utskifting i Lyse-styret. Wirak har krevd at varaordfører Pål Morten Borgli overtar plassen til nåværende styreleder Ivar Rusdal.

I følge aksjonæravtalen i Lyse skal en av medlemmene i styret oppnevnes fra Sandnes. I inneværende periode har det vært tidligere Høyrepolitiker Ivar Rusdal. Han har også sittet med styreledervervet.

Det betyr i praksis at posisjonen i Sandnes – der Arbeiderpartiet sitter i førersetet sammen med Fremskrittspartiet – ikke har noen representanter i styret.

Wirak har ikke tenkt å gi seg uten kamp.

-Det er veldig mange i styrende organer som kommer fra Høyre. Vi ønsker en endring på dette og få inn den kandidaten som vi beslutter fra Sandnes, sier Wirak.

Stanley Wirak

Stanley Wirak krever at Sandnes får oppnevnt en representant i styret fra posisjonen i kommunen.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Krav i epost


Allerede 11. februar krevde Wirak i en mail til valgkomiteens leder, Christine Sagen Helgø, at Sandnes ville ha varaordfører Pål Morten Borgli inn i styret. I eposten skriver Wirak blant annet:

«I inneværende periode har Ivar Rusdal (H) vært oppnevnt fra Sandnes. Vi ønsker nå at posisjonen i Sandnes overtar denne styreposten. Jeg har informert Rusdal om dette.»

Er forpliktet

Samtidig åpner Wirak opp for at Rusdal kan fortsette som styreleder de to neste årene, men at han da oppnevnes som ekstern representant og ikke som representant fra Sandnes.

-Vi har en aksjonæravtale som ikke bare sier at Sandnes har rett til å oppnevne en representant. Det står også i avtalen at de andre eierene forplikter seg til å stemme for den kandidaten som eierkommunene ønsker, sier Wirak.

Møtte valgkomiteen

I kjølvannet av eposten i februar ble det avholdt et møte mellom Wirak og valgkomiteen. Der fastholdt Wirak kravet.

Det har valgkomiteen ikke etterkommet , viser innstillingen fra valgkomiteen. Som begrunnelse viser komiteen til at styret i Lyse ikke skal «settes sammen ut i fra partipolitiske preferanser» og at valgkomiteen ikke ser behovet for endringer i styret.

Christine Sagen Helgø

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, sitter som leder for valgkomiteen i Lyse.

Foto: Magnus Stokka

Ikke partipolitikk


«I utgangspunktet skal ikke styret i Lyse settes sammen ut fra partipolitiske preferanser – det ledende prinsipp har vært å avpartipolitisere styret og heller politisere selskapet. Innspillet fra Sandnes – der det kreves valgt en særskilt person uten annen begrunnelse enn den ovenfor angitte – rokker ved hele den lagte styrekabalen som da settes i spill», skriver valgkomiteen blant annet.

Pål Morten Borgli vil ikke selv kommentere saken. Han sitter i valgkomiteen, men erklærte seg inhabil i forbindelse med behandlingen og innstillingen til nytt styre.

-Som leder av valgkomiteen vil jeg si at valgkomiteen har som utgangspunkt et ønske om å tilfredstille aksjonærenes ønske om en representant i styret, sier Christine Sagen Helgø.

Vanskelig

Hun innrømmer at saken har vært vanskelig, men mener likevel valgkomiteen er i sin fulle rett.

-Styret i Lyse har vært sammensatt på en måte som ikke tar utgangspunkt i politiske preferanser. Det har vært viktig at styret i Lyse har en bred og sammensatt kompetanse som selskapet trenger, sier Sagen Helgø.

Det argumentet godtar ikke Wirak.

-Vår kandidat er fullt ut faglig på høyde med jobben, sier Wirak.

Han kommer ikke til å gi uten kamp i denne saken.

-Hvis de andre eierkommunene ønsker å følge valgkomiteen i stedet for å følge aksjonæravtalen som er inngått, får vi vurderer situasjonen der og da, sier Wirak.

Politikere i styrene


I valgkomiteen sitter foruten Christine Sagen Helgø (H) og Pål Morten Borgli (FrP), også Sola-ordfører Ole Ueland (H) , ordfører i Strand, Helge Steinsvåg (AP), stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KRF) og leder av bedriftsforsamlingen, Lars Anders Myhre.

Komiteen har innstilt enstemmig på gjenvalg av dagens styre i Lyse: Ivar Rusdal, Reinert Kverneland (H), Cecilie Bjelland, (AP), Hilda Bådsvik Høie (H) , Steinar Madsen og Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Slutter seg til

Bedriftsforsamlingen har sluttet seg til valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen forslår også at Ane Marit Braut Nese (H), blir ny leder av bedriftsforsamlingen.

Det innebærer at tidligere og nåværeende politikere fra Høyre sitter med ledervervet både i styret, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Lyse.