Nekter for menneskehandel

Britisk steinlegger sier seg ikke skyldig i menneskehandel og tvangsarbeid i Norge.

Asfalt- og steinleggere

Den 25 år gamle irske statsborgeren sier seg ikke syldig i menneskehandel og tvangsarebi.

Foto: NRK / NRK

Den tiltalte irske statsborgeren er tiltalt etter straffelovens paragraf 224 om menneskehandel brukt på annet tvangsarbeid enn prostitusjon.

- Dette er en unik sak. Det har ikke tidligere vært ført en slik sak for norsk rett hvor paragrafen om menneskehandel er brukt utenom prostitusjon, sier aktor Tormod Haugnes.

100 kroner dagen

25-åringen skal ha plukket opp to personer på gata i England og sendt til Norge på falske pass for å legge stein og asfalt i innkjørsler på Nord-Jæren. Ifølge tiltalen hadde de to ingen mulighet for å stikke av da det viste seg at arbeidsforholdene var som de var. De to ble også drapstruet og truet med vold hvis de dro.

Da den tiltalte 25-åringen forklarte seg mandag innrømmet han at han hadde hentet arbeidskraft blant hjemløse som sto utenfor matstasjonene i England. Han forklarte at han mente det var bedre at de hadde arbeid enn at de gikk arbeidsledige.

I sitt innledningsforedrag tegnet statsadvokat Tormod Haugnes et dystert bilde av arbeidsforholdene da saken startet i Jæren tingrett i dag. Arbeidsdager fra kl. 06 til kl.22 og 23 var det vanlige. Det var hardt fysisk arbeid til en lønn av 100 kroner dagen. Det var også få spisepauser.

25-åringen avviste i retten at de bare hadde fått 100 kroner dagen. Lønnen var 300 kroner dagen, mens arbeidsledere kunne få opp i 500-600 kroner dagen.

Gikk til Oslo

Den ene av de fornærmede klarte likevel å rømme, til tross for arbeidsforholdene og truslene. Han gikk hele mesteparten av veien fra Stavanger til Oslo hvor han ble tatt hånd om av barnevernvakten. Da var han 17 år.

Den tiltalte 25-åringen sa seg ikke skyldig i tiltalen om menneskehandel. Han innrømmet at virksomheten de hadde drevet i Norge var ulovlig etter norsk lov da de ikke betalte skatt. Han var arbeidsleder for en gruppe steinleggere som reiste rundt i Norge og Sverige. I følge Haugnes tjente steinleggerne 150 000 kroner på en ukes jobb i Stavanger-området.

Mannens forsvarer Joakim Ronold mener det vesentlige i retten er å få svar på om det virkelig ble utført tvang mot de to britiske mennene, og fikk de drapstrusler? Flere av vitnene som skal forklare seg senere i saken er kunder som ikke har observert at det ble brukt vold mot arbeiderne eller truet med drap.

Strafferammen for grov menneskehandel er 10 år. Det er satt av tre dager til saken.

Tormod Haugnes og Joakim Ronold

Statsadvokat Tormod Haugsnes og forsvarer Joakim Ronold like før rettssaken startet i Jæren tingrett.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK