NRK Meny

NEKTAR Å UNDERVISE PÅ GARD SKULE:

Dei tilsette og FAU ved Gard skule i Haugesund nektar å ha undervisning i dei tre brakkene som fram til no har blitt brukt som klasserom. Brakkene inneheld seks klasserom og har lenge mangla midlertidig brukstillatelse.Lærarane har i ettermiddag flytta utstyr og materiell fra brakkene og inn i andre klasserom på skulen.