NRK Meny
Normal

Nei til vindkraftutbygging på Siragrunnen

Olje- og energidepartementet bekrefter NVE sitt avslag på konsesjonssøknaden om Siragrunnen vindkraftverk i kystsonen utenfor Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Siragrunnen vindpark

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak som stadfester Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) avslag på konsesjonssøknaden om Siragrunnen vindkraftverk i kystsonen utenfor Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Foto: Siragrunnen A/S

– Fordelene ved en eventuell vindkraftutbygging på Siragrunnen oppveier ikke de betydelige ulempene for naturmangfoldet og for fiskerinæringen i området.

Olje- og energiminister Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien sier nei til å gi konsesjon til planene om utbygging av vindkraft på Siragrunnen.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Det skriver olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding.

Les også: Redd for å gå glipp av over tusen arbeidsplasser

Les også: Nei til mange vindmøller

Dermed er det klart at det ikke blir noen utbygging av vindkraft i sjøen utenfor fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder.

1000 arbeidsplasser

Fædrelandsvennen skrev søndag at prosjektet ville gi investeringer på 4,5 milliarder kroner. I tillegg ble det hevdet at utbyggingen kunne gi rundt 1000 arbeidsplasser i området.

Olje- og energidepartementet skriver at det er tatt hensyn til at tiltaket kunne bidra til arbeidsplasser og aktivitet i regionen, og at prosjektet har tilslutning fra de berørte kommunene.

Les også: Vindmøllepark utenfor Sogndalstrand møter motstand

Les også: Vindkraft i Stortinget

– Eventuell lokal industriutvikling i kjølvannet av vindkraftprosjektet ligger utenfor det som skal inngå i en konsesjonsbehandling etter energiloven, skriver OED i pressemeldingen.

Kart over Siragrunnen

Ifølge Norges Naturvernforbund tvinges fuglene til å fly gjennom en smal korridor rett gjennom området hvor vindkraftanlegget skulle plasseres.

Foto: Siragrunnen AS

Departementet mener og at den planlagte vindkraftparken ville bli for dyr.

– Kostnadene ved utbyggingen av vindkraftverket ville være store, og langt høyere enn for vindkraft på land.

Miljøvernere jubler

– Siragrunnen er et av de viktigste områdene for trekkfugler som kommer til Norge hvert eneste år. Et vindkraftanlegg her kunne fått store negative konsekvenser. Derfor er vi i dag svært glade for at olje- og energiminister Tord Lien har sagt nei til utbyggingen.

Det sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, er glad for at olje- og energiminister Tord Lien har sagt nei til utbyggingen på Siragrunnen.

Foto: NRK

Ifølge Naturvernforbundet er Siragrunnen «trekkfuglenes motorvei», deres overlegent viktigste korridor. Her møtes trekkruter til både sjøfugl, landfugl og våtmarksfugl.

– Vi ønsker en satsing på offshore vindkraft, men Siragrunnen ville vært det mest konfliktfylte stedet å legge et slikt anlegg sier Nina Jensen, generalsekretær i World Wildlifte Fund (WWF).

FISKERNE ER FORNØYDE

– Dette er en historisk dag for Norges Fiskarlag og norske fiskere.

Det sier leder Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, mener vindkraftverk på Siragrunnen ville ødelagt for den eneste kystnære fiskebanken i Sør-Norge.

Foto: Torbjørn Krane / NRK

Han viser til at Siragrunnen er et svært viktig gyte- og fiskeområde.

-Det grunne havområdet er den eneste kystnære fiskebanken i Sør-Norge. Vi har argumentert for at et eventuelt vindkraftverk vil ødelegge for disse verdiene, sier Kjell Ingebrigtsen.

– Litt skuffet

– Vi er jo egentlig litt skuffet over at regjeringen ikke benytter anledningen til å gjøre litt grep som virker. Hele regionen er jo sterkt preget av nedgangen i oljesektoren. Det er litt overraskende at regjeringen ikke tilrettelegger for mer fornybar aktivitet.

Trond Arne Pedersen, ordfører i Sokndal (KrF)

Trond Arne Pedersen, ordfører i Sokndal (KrF), er skuffet over at regjeringen ikke tilrettelegger for mer fornybar aktivitet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det sier Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen (KrF).

Sokndal kommune har tidligere sagt ja til konsesjon for vindkraftverket med to tredels flertall. Da lokket mulighetene for å etablere arbeidsplasser både under utbyggingen og driften av vindkraftverket.

– Noen i Sokndal er «kjempehappy» og noen er skuffet. De er greit det, sånn er det bare, mener ordføreren.