Time-ordfører raser mot byggestopp

Fylkesmannen i Rogaland setter foten ned for nedbygging av matjord på Nord-Jæren. – Det går ikke an, sier ordfører Reinert Kverneland (H) i Time.

Matjord i Time

Fylkesmannen vil verne om matjorden i Rogaland.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– De vil bygge på Lyefjell, og sende all trafikken gjennom Kverneland. Da kveles vi som bor der, og det går ikke går an, sier ordfører Reinert Kverneland (H) i Time.

Reinert Kverneland

Reinert Kverneland (H) raser mot fylkesmannen.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Han raser mot fylkesmannen i Rogaland, som har sagt stopp for utbygging av boliger og industri i Sandnes, Klepp og Time. Kommunene vil bygge en Jærby dobbelt så stor som Egersund, men fylkesmannen er ikke villig til å ofre matjord for flere boliger.

– Det betyr at vi stopper utviklingen. Vi får dyre tomter, og det blir vanskelig å få bygge i Time, sier Kverneland.

Storbyområdet skal gi plass til 10.000 nye arbeidsplasser og 15.000 flere innbyggere. Time vil bygge ut boliger, næringseiendommer og veier i stor stil på matjorden i kommunen, og Kverneland mener fylkesmannen nå bremser utviklingen.

– Vi er den sterkeste vekstregionen i Norge, og da må folk ha en plass å bo. Hvis ikke må vi flytte bedriftene, fordi vi ikke får nok arbeidskraft her, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Utbygging Time

Time bygger ut i stor stil.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Skjærer oss i hjertet

Kommunen mener de har fulgt retningslinjene i planarbeidet, men får likevel strykkarakter av fylkesmannen.

– Vi bruker store ressurser på å lage en plan, og så kommer overordnede myndigheter og tar bort det meste. Da får de heller lage en plan som vi kan vurdere. Det er ingen hensikt i å bruke ressurser på dette når vi ikke får gjennomslag for det vi gjør, sier Kverneland.

Harald Thune

Fylkesmann Harald Thune i Rogaland sier nei til utbygging av matjord på Nord-Jæren.

Foto: NRK

– Det skjærer oss i hjertet at vi er det fylket som bygger ned mest matjord til tross for at vi har en streng jordvernpolitikk, sier fylkesmann Harald Thune i Rogaland.

Fylkesmannen har også satt foten ned for utbyggingsplanene av Sandnes øst, fordi politikerne ikke tar nok hensyn til jordverninteressene.

Rogaland har landets beste matjord, og regjeringen har lagt klare føringer for å verne de beste områdene, mener fylkesmannen.

– Det er stadig konflikter mellom jordvern og utbygging. Det er ikke første gang vi får slike tilbakemeldinger fra kommunene, sier Thune.

Han vil i dialog med politikerne for å finne gode løsninger både for Sandnes øst og Bybåndet sør.

– Planen er til høring, og vi har benyttet sjansen til å si vår mening. Vi har vært klare og tydelige, men jeg synes også vi har vært konstruktive i tilbakemeldingen, sier han.

Fylkespolitikerne skal uttale seg om byplanene på Nord-Jæren 13. desember.