Hopp til innhold

Nei til stornemd

Det øverste klageorganet for utlendingssaker kommer ikke til å behandle Tanja-saken.

Tanja Helleren
Foto: Tom Edvindsen / NRK

Statsråd Bjarne Håkon Hansen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil ikke gripe inn i Tanja-saken og kreve ny behandling.

Statsråden og departementet kan kreve at utlendingssaker blir behandlet i en stornemd som består av politikere og personer fra humanitære organisasjoner.

Rogaland arbeiderparti ber statsråden bringa 12 år gamle Tanja si sak opp i Utlendingsnemnda sin stornemnd, etter at hun har fått avslag på opphold i Norge.

Prinsippielle saker

Men enkeltssaker hører ikke hjemme i en stornemnd ifølge statssekretær Libe Rieber-Moen i Arbeids-og inkluderingsdepartementet:

- Stornemd er ikke ment som prøving av en enkeltsak. Det må være en sak av prinsippiell betydning.

12 år gamle Tanja Hellern fra Sola, som nå har tatt opphold i kirkeasyl, har fått utkastelsevedtak fra UDI. I avslaget på opphold i Norge har UDI lagt vekt på omsorgstvisten mellom mor og far.

Tananger kirke

Tanja sitter i kirkeasyl i Tananger kirke.

Foto: Svein Jacob Mathisen / NRK

- Det avgjørende da vil jo være at saken har prinsippiell betydning eller har store samfunnsmessige eller økonomiske konsekvenser i utlendingsspørsmål. Det er ikke hvilken som helst type sak det er mulig å bringe inn til behandling i stornemd, sier Rieber- Moen.

Flere nyheter fra Rogaland