Nei til sammenslåing i Randaberg:

Flere enn seks av ti innbyggere i Randaberg ønsker at kommunen fortsatt skal være selvstendig. I opinionsundersøkelsen som er gjennomført svarer 62,2 prosent ja på spørsmålet om selvstendighet. 26,2 prosent svarer at de ønsker det såkalte Utstein-alternativet (sammenslåing av Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy)