NRK Meny
Normal

Nei til IKEA

Miljøverndepartementet sier nei til at IKEA får bygge nytt varehus på Forus i Stavanger.

IKEA på Forus

Det planlagte nybygget til IKEA nord på Forus

Miljøvernminister Erik Solheim etter pressekonferanse om miljø

Miljøvernminister Erik Solheim går mot nytt Ikea-bygg på Forus

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Miljøverndepartementet legger vekt på at møbelsentre fortrinnsvis skal ligge langs den planlagte bybanen. Hvis IKEA flytter nordover på Forus vil det bryte med denne forutsetningen, mener departementet.

- Varehus og kjøpesentre må være tilgjengelige også for dem som ikke har bil eller ikke vil bruke bil , sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Lokalpolitikarane er uenige

Eit klart politisk fleirtal i både Stavanger og i fylket har godkjent planen, som gjer at IKEA kan flytta nordover.

- Vår tanke har vore at bybanen i framtida skal gå langs arbeidsintensive arbeidsplasser. Dei fleste som skal på eit varehus som IKEA vil uansett bruke bil, meiner Helge Solum Larsen, fungerande leiar i denne saka i Byutvikling i Stavanger.

Helge Solum Larsen

Venstrepolitiker i Stavanger, Helge Solum Larsen

Foto: Gunnar Morsund / NRK

- Vi mener også det er rart at fylkesmannen har godkjent tilsvarande plassering for IKEA-varehus i Oslo, Akershus, Hordaland, Aust-Agder og Sør-Trøndelag, men altså ikkje i Stavanger-regionen, seier Solum Larsen.

IKEA er allerede på Forus

IKEA har i dag sitt varehus lengre sør på Forus, over grensen til Sandnes. Ledelsen mener at dette bygget er for umoderne og ønsker å bygge nytt et par kilometer lengre nordover, inn i Stavanger kommune.

Forusområdet er et område med svært lav kollektivdekning og store problemer med trafikkavvikling. Miljøvernminister Erik Solheim legger vekt på at folk skal ha muligheten til å ta miljøvennlige transportvalg.

IKEA tomten på Forus

Den nye IKEA-tomten på Forus er allerede klarlagt for bygging

Foto: Rolf Marnburg / NRK

- Arealpolitikken skal brukes aktivt for å redusere utslipp fra trafikken. Derfor trenger vi en bevisst politikk for plassering av kjøpesentre og annen av næringsvirksomhet slik at vi kan få mer av trafikken over på kollektivsystemet, sier Solheim.