Nei til flere vindmøller

Kommunestyret i Eigersund sa i dag nei til bygging av flere vindmøller. – Dette gjelder både utvidelse av eksisterende parker og nye, sier John Mong (Kr.F). Eigersund vil med dette ta hensyn til naturmangfold, friluftsliv og beboelse.