Nei til CO2-avgift

Oljeindustrien vil ikke betale CO2-avgift.  De mener det heller skal opprettes et klimafond.

Fra Statfjordfeltet

Fra Statfjordfeltet

Oljeselskapene skal bidra med penger til klimafondet, understreker direktør Lars Arne Ryssdal i Oljeindustriens Landsforening.

Lars Arne Ryssdal, direktør næring og miljø i OLF

Lars Arne Ryssdal, direktør næring og miljø i OLF

Foto: OLF

 

Opptil 400-500 millioner kroner i året, skal selskapene sette inn. 

- Vi synes det er meningsløst at pengene skal gå rett  inn i statskassen.  Vi vil føle oss mye mer vel, hvis vi visste at de gikk til aktive klimatiltak, sier Ryssdal.

I fjor blei det sluppet ut nesten 12 millioner tonn CO2 fra oljevirksomheten.  Det er en liten nedgang fra året før, viser Miljørapporten for 2006, som Oljeindustriens landsforening OLF gir ut i dag.

Dette utgjør 24 prosent av alle CO2-utslipp i Norge. Siden 1991 har oljeindustrien betalt CO2-avgift for sine utslipp - penger som har gått rett i statskassa. Oljeselskapene er innstilt på å betale like mye for sine utslipp som nå.

- Da vil differansen mellom det oljeselskapene må betale gjennom det europeiske klimakvote-systemet føre til et betydelig innskudd i et klimafond, sier direktør Lars Arne Ryssdal i OLF.

Milliardbeløp

Ryssdal sier at det er snakk om 400-500 millioner kroner i året. 

- Over den såkalte "Kyotoperioden" fra 2008-2012, vil det utgjøre milliardbeløp, sier Ryssdal.