NRK Meny
Normal

Ny krangel om bro over Gandsfjorden

Fylkessamferdselssjefen mener broen vil koste 7,5 milliarder kroner, og dropper planene. – Her er det noen som ikke vil ha Gandsfjord bro, sier fungerende ordfører i Sandnes.

Fylkessamferdselssjefen mener broen vil koste 7,5 milliarder kroner, og dropper planene. – Her er det noen som ikke vil ha Gandsfjord bro, sier fungerende ordfører i Sandnes.

VIDEO: Det blir for dyrt med bro over Gandsfjorden, mener samferdselssjefen i fylket.

– Vi har lagt fram et alternativ tre som vi anbefaler. Det er å bygge ut bussvei mot Vatnekrossen, og å bygge ut motorveien med fire felt mot Ålgård. Da får en betydelig bedre tilgjengelighet til området sammenlignet med det vi har i dag.

Gottfried Heinzerling

Fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling mener det vil koste 7,5 milliarder kroner å krysse Gandsfjorden med bro, og vil droppe prosjektet.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling mener dette forslaget gir rom for å kunne komme i møte utbyggingspolitikken til Sandnes kommune. I boligprogrammet snakkes det om opp mot 1 500 boenheter i Vatnekrossen.

Fylkessamferdselssjefen mener Gandsfjord bro rett og slett blir for dyrt.

– Vi får et finansieringsbehov på mellom 4 og 7,5 milliarder som vi ikke har tatt høyde for i vårt forslag til Bypakke Nord-Jæren, sier Heinzerling.

Det nytter ikke å bygge ut en bro, og så står en i kø på motorveien.

Fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling
Gandsfjorden

Bro over Gandsfjorden skal løse transportbehovet for utbyggingen av tusenvis av boliger i Sandnes Øst.

Foto: Asbjørn Sanda

Kostbare tilførselsveier

En bro over Gandsfjorden er beregnet å koste rundt fire milliarder kroner. I tillegg kommer tilførselsveier, slik at sluttsummen kan komme opp i 7,5 milliarder kroner.

– Det er ikke bar et spørsmål om firefelts RV13 eller Gandsfjord bro. Det handler om et samlet transportsystem til og fra. Det nytter ikke å bygge ut en bro, og så står en i kø på motorveien. Derfor er oppgradering av motorveien også tatt med i disse kalkylene, sier Heinzerling.

Samferdselssjefen i fylket presiserer at det er politikerne som skal ta stilling til spørsmålet om det skal bygges bro over Gandsfjorden.

– Vi har lagt fram en investeringspakke på 25 milliarder kroner. Om en vil bygge broen, må en ta stilling til hvordan en vil få finansiert et beløp mellom 4 og 7,5 milliarder i tillegg til dette, eller kanskje i stedet for andre prosjekter i en bypakke, sier Heinzerling.

– Må på plass

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli (Frp) som er fungerende ordfører i Sandnes, slår fast at bro over Gandsfjorden må på plass.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Gandsfjord-kryssingen må på plass. Det har bystyret i Sandnes satt som en absolutt betingelse for transportplanen på Nord-Jæren. Da må en gå nye runder i forhold til Jæren pakke 2. Da er jo den pakken og begravet i dag, og vi må noen nye runder på det, sier Pål Morten Borgli (Frp), fungerende ordfører i Sandnes.

Her tror jeg det er noen som ikke har lyst å ha Gandsfjord bro, så de tallene skal gås nøye gjennom.

Pål Morten Borgli, fungerende ordfører i Sandnes

Han mener forutsetningene for transportplanen nå faller, og at kortene må deles ut på ny.

– Gandsfjord bro er viktig for hele regionen, og det er et prosjekt som har vært inne hele veien. Den må på plass, sier Borgli.

– Viktigere enn Ryfast

Han lar seg ikke skremme av kostnader opp mot 7,5 milliarder kroner, og at bro over Gandsfjord blir dyrere enn Ryfast.

– Nytten vil være mye større enn ved Ryfast, spør du meg. Gandsfjord bro er viktigere enn Ryfast, mener den fungerende Sandnes-ordføreren.

Borgli slår fast at de to prosjektene ikke skal settes opp mot hverandre. Han ønsker å se nærmere på de kostnadsoverslagene som fylkessamferdselssjefen presenterte torsdag.

– 7,5 milliarder høres veldig mye ut, ut fra de beregningene vi har sett tidligere på rundt 2 milliarder. De tallene må vi få lov til å se litt nærmere på. Her tror jeg det er noen som ikke har lyst å ha Gandsfjord bro, så de tallene skal gås nøye gjennom, mener Borgli.