Negative til storkommune i Ryfylke

En spørreundersøkelse viser at utkantene er negative til en ny storkommune i Ryfylke der Forsand, Strand og Hjelmeland slås sammen til storkommunen Fjord.

Utsikt mot Lysebotn

Lysebotn blir en del av en ny kommune, dersom Hjelmeland, Strand og Forsand slår seg sammen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Som en del av utredningsarbeidet for en eventuell storkommune i Ryfylke har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse av Ipsos MMI, hvor innbyggerne i kommunene er blitt spurt om de er for eller imot kommunesammenslåing.

I undersøkelsen kommer det frem at i Strand er 70 prosent av de spurte positive til dette, mens det er klare flertall mot i Hjelmeland med 56 prosent og Forsand med 64 prosent mot.

spørreundersøkelse

Dette mener innbyggerne om kommunesammenslåing i Ryfylke.

Foto: Ipsos MMI

Størst motstand i Forsand

Ole Tom Guse

Ole Tom Guse, ordfører i Forsand kommune.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

I Forsand kommune håpet ordfører Ole Tom Guse på at spørreundersøkelsen skulle gi dem en klar beskjed om hva innbyggerne ønsket.

– Dette er et tydelig svar på at innbyggerne ikke ønsker sammenslåing med Fjord kommune, sier Guse.

I morgen møtes ordførerne i de aktuelle kommunene til et styringsgruppemøte der de utreder mulighetene for storkommune.

– Vi skal stå løpet fullt ut, vi skal få til en god avtale for kommunene. Så skal vi diskutere dette videre i kommunestyret i juni, om kommunestyret vil gå videre med noe av det vi kom frem til, sier Forsand-ordføreren.

Laster kart, vennligst vent...

Ryfylkekommunene Strand, Hjelmeland og Forsand kan bli slått sammen til nye "Fjord kommune".

– Betyr det at det er stor sannsynlighet for at Forsand kommune trekker seg?

– Jeg tror det er stor sjans for at politikerne vil velge en av to ting: Det ene er å stoppe prosessen i møtet i juni, eller så velger vi å gå videre med utredning hvor andre alternativer ses på, sier Guse.

Hjelmeland vil fortsette prosessen

Trine Danielsen

Trine Danielsen, ordfører i Hjelmeland kommune.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Han understreker at det også er en stor del av innbyggerne i Forsand som er åpne for en endring i kommunen. Det kommer frem i svaret på et annet spørsmål i undersøkelsen. Det samme sier Trine Danielsen, som er ordfører i Hjelmeland kommune.

– Over 50 prosent i Hjelmeland vil ha en endring, dermed synes jeg vi må være åpne for en endring, sier Danielsen.

Hun tror mye av motstanden er et resultat av at folk generelt er engstelige for endring og at mange opplever at prosessen har gått for fort. Innbyggerne må få tid til å venne seg til tanken om en storkommune. En kan derfor spørre seg om det er rett timing.

Selv ser hun ikke noe negativt i å bli en del av Fjord kommune.

– Det blir ikke enkelt å stå alene i fremtida. Krav til mer komplekse oppgaver og økt kompetanse vil kreve større fagmiljø, sier ordføreren.

Undersøkelsen viser også at folk er opptatte av korte avstander til skoler, barnehager, omsorg og det skal de fortsatt få, ifølge Hjelmelands ordføreren.

– Generelt ser en at er Folk er lite opptatt av hvor rådhus, byggesaksbehandlere og barnevern blir lokalisert, tilføyer hun.

Flere nyheter fra Rogaland