Negative prøver

De to personene som ble lagt inn på Stavanger Universitetssjukehus med mistanke legionellasmitte, er ikke smittet av bakterien.

Legionella-sjekking

Det sier avdelingsoverlege Olav Natås ved Mikrobiologisk avdeling. Dermed er det foreløpig bare en person som det er påvist legionellasmitte hos. 12 personer i alt har blitt sjekket.

Men helsesjefen våger ennå ikke å avblåse smitte-alarmen.

- Det kan fortsatt komme flere tilfeller. Ut hele neste uke kan vi risikere flere tilfeller, sier Egil Bjørløv, helsesjef i Stavanger kommune. Vi har økt beredskapen på legevakten, økt bemanningen på telefonen og har leger i beredskap, vi har også alarmert fastlegene slik at de kan være beredt hvis de får pasienter som lurer på om de har blitt smittet. 

I dag startet Stavanger kommune en omfattende gjennomgang av alle kommunale dusjanlegg. Kommunen vil nå undersøke om de har gode nok vedlikeholdsrutiner for å hindre nye legionella-utbrudd.

- Vi har fortsatt ekstra årvåkenhet rundt dette og tester ekstra, sier Elisabeth Schanche som er informasjonssjef ved Stavanger Universitetssjukehus.