Nedslående resultat i Jøssingfjord

Havforskningsinstituttet og Universitet i Bergen undersøker nå havbunnen ved Jøssingfjord etter årelange utslipp fra gruvedrift ved Titania. Resultater viser veldig lave verdier av oksygen og én centimeter ned i sedimentene var det ikke oksygen i det hele tatt. Det eneste liv som ble funnet var en slangestjerne (bildet).

Slangestjerne
Foto: NOAA Ocean Explorer / Image courtesy of INDEX 2010: ÒI