Hopp til innhold

50 km/t på deler av motorveien de neste fire årene

Prosjektlederen for Ryfast håper trafikantene forstår behovet for å sette ned farten i anleggsperioden.

50 kmt på deler av motorveien

Prosjektlederen for Ryfast håper trafikantene forstår behovet for å sette ned farten i anleggsperioden.

– Nå blir det mer anleggsvirksomhet i dette området, og det blir noen midlertidige kryss. For å ha en sikker og forsvarlig trafikksituasjon så skilter vi ned til 50 km/t lenger sørover, sier Gunnar Eiterjord, som er prosjektleder for Ryfast-utbyggingen til NRK.

– Det er kort parti sørover som skiltes ned til 50, mesteparten av motorveien videre sørover vil ha den samme hastigheten som i dag. Vi tror trafikantene skjønner at vi må forlenge dagens 50 km/t-sone litt lenger sørover for å ha en sikker situasjon, mener Eiterjord.

50-sone på motorveien

Det blir 50 km/t-sone fra Madlaveien til avkjøringen fra E39 mot Hillevåg.

Foto: Ole Andreas Bø/Google Earth / NRK

Det skal bygges flere rundkjøringer

Prosjektlederen mener det ikke er noen automatikk i at en firefeltsvei ikke kan ha 50 km/t som fartsgrense.

– Det er faktisk slik at en vei med 50 km/t er den som per tidsenhet avvikler mest trafikk, så sånn sett er ikke det noe problem, sier han.

Gunnar Eiterjord

Gunar Eiterjord, som er prosjektleder for Ryfast-utbyggingen tror trafikantene skjønner at vi dagens 50-sone må forlenges litt lenger sørover.

Foto: Maren Ege Tjoflåt / NRK

Anleggsarbeidet er i full gang. Blant annet skal det bygges flere rundkjøringer.

– Etter hvert skal det skje noe her, men det går nok litt tid før en begynner å gjøre noe helt fram mot Madlaveien. I første omgang etableres det en midlertidig rundkjøring ved Gamlingen. Det er for å få trafikk og massetransport ut og inn av angrepspunktet for tunnelene i Vålandsskogen, sier prosjektlederen.

– Etter en anleggsperiode blir det bedre

Dette er krevende arbeid å utføre midt i bytrafikken. Det er mange arbeidsoperasjoner og mange midlertidige konstruksjoner.

– Samtidig skal vi gjøre vårt beste for å opprettholde trafikken mest mulig som i dag. Det blir litt nedsatt hastighet. Det blir litt flytting av trafikkarealet, men to felt i hver retning skal vi prøve å opprettholde i mesteparten av arbeidsperioden. Vi håper trafikantene skjønner at etter en anleggsperiode blir det bedre, sier Eiterjord.