NRK Meny
Normal

Flere rogalendinger tok buss før kollektivsatsningen ble intensivert

I løpet av de siste sju årene har andelen rogalendinger som reiser kollektivt gått kraftig ned. Kollektivtransporten hadde i 2012 en markedsandel på kun seks prosent.

Ombord i bussen

Færre tar buss i Stavanger nå enn i 2005. Dette til tross for den storstilte satsningen politikerne har vedtatt.

Foto: Tora Lind Berg / NRK

«Hvor høy er kollektivandelen i fylket nå, hvordan har den utviklet seg de senere årene og hva vil fylkesordføreren gjøre for at vi skal nå målet om en kollektivandel på 15 prosent innen 2015?»

Spørsmålet kom fra Svein Abrahamsen (V) i dagens møte i Fylkestinget.

Svaret fra fylkesordfører Janne Johnsen inneholdt nyheten om at kollektivtransportens markedsandel i Rogaland har sunket fra 8 til 6 prosent på sju år.

Foreløpige tall fra reisevaneundersøkelsen gjennomført i 2012 viser at den kollektive markedsandelen i fylket ligger på omtrent seks prosent.

Mål om femten prosent i 2015

Svein Abrahamsen

Svein Abrahamsen.

Foto: Venstre
Janne Johnsen

Janne Johnsen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

For tre år siden vedtok fylkespolitikerne et mål om å øke markedsandelen fra sju til femten prosent i løpet av 2015. De siste ni årene har Rogaland fylkeskommune brukt fem milliarder kroner på kollektivtrafikken i Rogaland. Kollektivfelt er bygget, men resultatet er at en langt mindre andel enn noen gang tar buss.

– Jeg ser på det som bekymringsfullt at vi går i motsatt retning i forhold til planene. Dette er tall vi burde ha fått på bordet før, sier Abrahamsen.

– Vi burde hatt en mer kontinuerlige rapportering slik at vi kunne ha sett det før at vi har beveget oss i feil retning, legger han til.

Liten tro på målet

Noen skyldte på Stavanger kommune, noen plasserte ansvaret hos politiske motstandere og noen på staten. Noen etterlyste belønningsmidlene, andre viste til prisnivået på offentlig transport. Få har i dag tro på at målet om å doble kollektivandelen i løpet av få år er oppnåelig.

– Denne regionen vokser veldig fort og når det kommer flere folk så viser det at kollektivandelen går ned. Det betyr at det er litt mindre attraktivt. Da har vi en kjempejobb å gjøre for at det skal bli mer attraktivt for dem som sitter på bussen. Hvordan vi kan gjøre det er det store spørsmålet. Først og fremst må bussen komme frem, sier fylkesordfører Janne Johnsen.

– Det var fylkesordføreren klar på at slik som situasjonen er nå så er det svært krevende å nå, men hvertfall det å kunne snu utviklingen dersom vi satser penger og gjør det som er nødvendig for å gjøre det, sier Abrahamsen.

– Mange år på etterskudd

Hvordan fylkespolitikeren, sammen med kommunene, skal klare å snu utviklingen, er usikkert. Det bygges nye kollektivfelt og andre vurderes. Samtidig skal det utredes innføring av rushtidsavgift, iverksettes strengere parkeringsrestriksjoner og kanskje også nye parkeringsavgifter.

Flere hundre millioner kroner i belønningsmidler fra staten er målet, penger som skal brukes til å satse kollektiv. Men regionen er på etterskudd. Det innrømmer også fylkesordføreren.

– Hvis vi får separate kollektivfelt på plass er det klart at målsetningen er mye nærmere enn det den er i dag. Derfor er det viktig at vi får til denne belønningsordningen med staten, og får mer penger til samferdsel. Vi trenger å få bygget mer. Det er ingen tvil om at vi ligger mange år på etterskudd, sier Johnsen.

Kollektivfelt i Hillevåg

Det har ikke blitt bygget mange meter med kollektivfelt i Stavanger de siste årene. Her fra Hillevåg.

Foto: NRK